VII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
27 - 28 kwiecień 2016

W dniach 27 - 28 kwietnia 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności zorganizowały VII Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Uczestników konferencji powitał dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Roman Januszewski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz byłego dowódcy 15 Brygady i pomysłodawcy organizacji w Sieradzu corocznych konferencji gen.bryg. Mirosława Siedleckiego. Głównymi zagadnieniami konferencji było bezpieczeństwo teleinformatyczne, zautomatyzowane systemy dowodzenia, teletransmisyjne i teleinformatyczne środki łączności oraz zmiany doktrynalne i organizacyjne w systemach łączności i informatyki. Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP.

Na zaproszenie władz Oddziału Sieradz członkowie Oddziału Zegrze przygotowali wystawę sprzętu łączności z lat 1918-1945.

W trakcie pierwszego dnia pobytu w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodniczył Prezes gen.bryg. Edmund Smakulski. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego.

Pierwszym punktem obrad było złożenie życzeń przedstawicielom Oddziału Bydgoszcz z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności. Prezes Związku gen. bryg. Edmund Smakulski podsumował stopień realizacji zadań określonych w Uchwale VIII WZD ŚZPŻŁ. Następnie podsumowano działalność Związku w ostatnim okresie - prezesi zreferowali dokonania swoich oddziałów. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zadań jakie czekają przed nami w najbliższym okresie. Poruszone zostały dwie bardzo istotne sprawy a mianowicie wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie statutu Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwości pozyskania sztandaru Związku.

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com