ZMARŁ PUŁKOWNIK ADAM PAWLIK - SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych udostępniła żona Aniela.

16 stycznia 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Adam Pawlik. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez ostatnie trzy lata płk Pawlik był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Bydgoszcz. To wielka strata i tragedia rodzinna. To strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności.

Żegnamy płk Adama Pawlika.

Żegnamy oficera Wojska Polskiego, który ponad połowę swojego życia poświęcił służbie w wojskach łączności dla ojczyzny.

Żegnamy wspaniałego, ambitnego, uczciwego i skromnego człowieka. Dobrego organizatora, ale też wymagającego przełożonego, który dobro podwładnych i chęć wykonania powierzonego zadania cenił nad własny interes.

Opuszcza nas jeden z najwybitniejszych oficerów, których służba, w zapomnianych już 4 pułku łączności, a później 4 Bydgoskim pułku dowodzenia, zaprowadziła do wysokich i zaszczytnych stanowisk, a upór i praca nad sobą w dążeniu do osiągnięcia osobistych celów spowodowała zdobycie najwyższych kwalifikacji.

Odchodzi oddany kolega, dla wielu przyjaciel, który wielokrotnie sprawdził się w trudnych warunkach służby wojskowej, na poligonach, treningach w kraju i poza jego granicami. Tracimy oficera godnie reprezentującego nasz kraj w służbie na odpowiedzialnych stanowiskach w dowództwach i kwaterach sojuszniczych NATO i Unii Europejskiej.

Płk Adam Pawlik urodził się 11 września 1956 roku w Grudziądzu. Po zdaniu egzaminów maturalnych rozpoczął studia w Instytucie Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i w 1980 uzyskał tytuł naukowy magistra.

Krótko, około roku pracował w PZUO Warta w Grudziądzu. Wtedy też zawarł związek małżeński z którego urodziło się później dwoje dzieci Katarzyna i Andrzej.

W 1981 roku ochotniczo wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy w 12 pułku radioliniowo kablowym w Świeciu nad Wisłą. Po ukończeniu, której postanowił rozpocząć zawodową służbę wojskową.

Po zdaniu egzaminów i mianowaniu na pierwszy stopień oficerski zostaje skierowany do 4 pułku łączności w Bydgoszczy na stanowisko dowódcy plutony telegraficznego. Wkrótce zostaje dowódcą 3 kompanii telefoniczno-telegraficznej w 1 batalionie łączności pułku. Za wyjątkową wiedzę techniczno-dydaktyczną wyznaczony zostaje na stanowisko inżyniera batalionu. W 1994 roku za osiągnięcia w służbie zostaje wyznaczony na stanowisko starszego oficera sekcji eksploatacji systemów łączności, przeformowanego już 4 pułku łączności w 4 Bydgoski pułk dowodzenia. Od 1996 do 1998 roku jest kierownikiem sekcji eksploatacji systemów łączności 4 Bydgoskiego pułku dowodzenia. To okres szczególnie pracowity. Duża ilość zamierzeń szkolenia specjalistycznego, wdrażany nowy sprzęt, cyfryzacja. Duża ilość treningów i ćwiczeń. Pod jego kierownictwem w sekcji eksploatacji systemów zawiązuje się zespół młodych oficerów, absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie i żądnych wiedzy. Doskonalą się. Ich wiedza procentuje w szkoleniu specjalistycznym pułku. Pułk szybko zdobywa laury w sprawności prowadzenia treningów łączności w Pomorskim Okręgu Wojskowym i na szczeblu centralnym. To wszystko zasługa skromnego płk Adama Pawlika.

Po zdaniu egzaminów ze znajomości języka angielskiego płk Pawlik zostaje oddelegowany do służby w kontygencie wojskowym w Libanie.

Po powrocie z misji w 1998 roku kończy służbę w 4 Bydgoskim pułku dowodzenia i zostaje skierowany do Szefostwa Wojsk Łączności i Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na stanowisko starszego oficera.

W 1999 kończy dwa kursy: Kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Zaawansowany kurs oficerów łączności w Fort Gordon w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W 2000 roku kończy służbę w Pomorskim Okręgu Wojskowym i zostaje wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty ds. łączności, informatyki i dowodzenia w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił NATO w Europie w Mons w Belgii.

Jeszcze przebywając w Belgii ukończył równolegle w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie Studium Podyplomowe z bezpieczeństwa informacji,

W 2003 roku wraca do kraju na stanowisko szefa oddziału bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie.

W 2007 roku kończy studia "Zaawansowanego programu zarządzania" na Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w Waszyngtonie. Następnie zostaje kolejny raz skierowany do Belgii na stanowisko szefa oddziału polityki i wymagań CIS w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej w Brukseli.

Niespodziewanie, ze względu na stan zdrowia, jego piękna kariera wojskowa zostaje przerwana. 31 lipca 2011 roku, w stopniu pułkownika kończy zawodową służbę wojskową. Po przejściu na rentę zamieszkał z żoną w Murowańcu niedaleko Bydgoszczy. Dalej jest aktywny. Wstępuje do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Działa. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć oddziału. Jak zwykle pochłonięty jest pracą.

Jednak kolejne nawroty choroby utrudniają normalny aktywny tryb życia. Nie skarży się. Cierpi. W czasie ostatniego spotkania ma jeszcze projekty obchodów pięciolecia oddziału.

Jest dumny, że zostanie dziadkiem. Niestety, nieubłagany los przerwał to oczekiwanie. Na trzy miesiące przed urodzeniem pierwszej wymarzonej wnuczki, 16 stycznia 2016 umiera. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami resortu Ministerstwa Obrony Narodowej.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z najbliższymi zmarłego pułkownika Adama Pawlika.

W obecności rodziny, licznego grona kolegów i przyjaciół z lat służby wojskowej i studiów o godzinie 12,15, 23 stycznia 2016 roku, zostanie pochowany ze skromną Asystą Wojskowym na cmentarzu przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy.

Dziękujemy Adamie że byłeś.

Niech pamięć o Tobie zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Twojej pamięci!Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com