IV Konferencja Łączności w Sieradzu
24-25.04.2013r.

W dniach 24 i 25 kwietnia w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności. Była to IV Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", a poświęcona tym razem X-leciu łączności satelitarnej w Siłach Zbrojnych RP.

Obszar tematyczny obejmował między innymi: zagadnienia systemów satelitarnych, rozwój systemów i sieci teleinformatycznych, problemy dotyczące budowy zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR (Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillence and Reconnaissance), cyberterroryzm i cyberobrona, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, doświadczenia z międzynarodowych ćwiczeń wojsk łączności i informatyki, oraz wymiana doświadczeń zdobytych podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Konferencja zorganizowana przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, 15.Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia i Stowarzyszenie Przyjaciół 15.SBWD, pod honorowym patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W konferencji wzięli udział między innymi: Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SG WP - gen. bryg. Józef Nasiadka, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa - płk Andrzej Śmietana, prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności - gen. bryg. Edmund Smakulski, były szef wojsk łączności - gen. bryg. Witold Cieślewski, szef Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych - płk Karol Gulbas i jego zastępca płk Marek Stolarz, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - płk Ireneusz Fura, byli dowódcy sieradzkiej brygady: gen. bryg. Andrzej Szymonik, gen. bryg. Mirosław Siedlecki, płk Władysław Hammer i płk Aleksander Kubera.

Licznie na konferencję przybyli członkowie ŚZPŻŁ z Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia, Zegrza, Śremu, no i oczywiście z Sieradza. Udział wzięły osoby, których działalność jest związana z funkcjonowaniem wojskowych systemów i sieci teleinformatycznych. Obecni byli również włodarze miasta i powiatu sieradzkiego: prezydent Sieradza - Jacek Walczak i wicestarosta sieradzki - Zbigniew Krasiński. Bardzo licznie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych i innych służb mundurowych, szkół oraz instytucji wojskowych - specjaliści w dziedzinie łączności i informatyki, jak również zakładów i firm oferujących sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki.

Konferencję rozpoczął Dowódca 15.SBWD płk Roman Januszewski witając wszystkich zgromadzonych gości. W imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP głos zabrał Pan gen. bryg. Józef Nasiadka, a następnie wygłosił referat wprowadzający w tematykę systemów wsparcia dowodzenia oraz rozwoju podsystemów i sieci teleinformatycznych.

Kolejne wystąpienia, na rozpatrywane tematy, zaprezentowali przedstawiciele m.in. departamentów MON, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, szkół i akademii wojskowych oraz firm i zakładów zajmujących się modernizacją i produkcją sprzętu łączności i informatyki. Firmy komercyjne przygotowały zarówno wystąpienia jak i stanowiska promocyjne produktów, które mogą znaleźć zastosowanie w Siłach Zbrojnych. Towarzyszącą konferencji wystawę nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu 15.SBWD zwiedziła również młodzież szkolna.

Konferencję zakończył i podsumował były Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 SG WP, a obecny Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski, wyrażając przekonanie, że zakładane cele zostały zrealizowane, podkreślił celowość organizowania tego typu wymiany doświadczeń, stwierdził iż istotnym elementem spotkania jest wymiana informacji pomiędzy wojskiem a przedstawicielami wojskowego przemysłu, oraz wyraził nadzieję, że Konferencja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Szczególne podziękowania i gratulacje przekazał Dowódcy 15.SBWD Panu płk. Romanowi Januszewskiemu i Prezesowi Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ, byłemu dowódcy sieradzkiej brygady, Panu płk. Władysławowi Hammerowi, oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Konferencję dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po zakończeniu pierwszej części Konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. Na posiedzeniu w dniu 24.04.2013r. w Sieradzu dokonano oceny pracy za I kwartał i omówiono najważniejsze zadania realizowane w kolejnych miesiącach 2013 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku.

W ocenie Zarządu Głównego, praca wszystkich Oddziałów, w swoich rejonach i środowiskach, zasługuje na uznanie i wiarę w to, że możliwy jest dalszy rozwój działalności Związku, utrzymywanie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki oraz praca w zakresie dokumentowania i popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

Apelujemy do wszystkich o usprawnienie gromadzenia (pomocy dla tych którzy mają takie możliwości) pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju. Szczególnie cenimy sobie działalność oddziałów terenowych gdyż wiemy, że jest to główne źródło działalności Związkowej i wspaniałe środowisko do realizacji zadań Statutowych naszego Związku.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com