III Ogólnopolska Konferencja Łączności

21 marca rozpoczynamy obchody XX-lecia naszego Związku organizując w Sieradzu wspólnie z 15SBWD konferencję łączności pn. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjął Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP - gen. bryg. Józef NASIADKA.

Uwzględniając bogate doświadczenia, obszar tematyczny niniejszej konferencji obejmował będzie następujące zagadnienia:

  • 20-lecie cyfryzacji Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego
  • Zmiany organizacyjno-etatowe w pododdziałach dowodzenia i łączności.
  • Rozwój systemów teletransmisyjnych stacjonarnych i polowych.
  • Narodowe systemy C4ISR.
  • Cyberterroryzm i cyberobrona.
Przewidujemy zorganizowanie pokazu sprzętu łączności oraz stanowisk propagujących zawodową służbę wojskową i w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Konferencja odbędzie się w Sieradzu w Teatrze Miejskim, ul Dominikańska 19.
Planowany początek - godz.10.00 a zakończenie około 17.00.
Do uczestnictwa zapraszamy członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Konferencja jest dofinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.