Plan Działania ŚZPŻŁ na rok 2010

W dniu 24 lutego w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności na którym zaakceptowano Plan Działania na rok 2010. W spotkaniu uczestniczyli Koledzy: Stanisław Markowski, Marian Jakóbczak, Bogumił Tomaszewski, Mirosław Pakuła, Janusz Czerwiński. Wiele uwagi poświęcono sprawie skatalogowania zbiorów ŚZPŻŁ, które zawierają między innymi unikatowe oryginalne dokumenty opisujące działania wojenne Żołnierzy Łączności. Uzgodniono, że zbiory archiwaliów ŚZPŻŁ zostaną skatalogowane i będą przekazane w formie darowizny do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdzie zostanie utworzony ogólnodostępny zbioru specjalny Dział Wydzielony.

(tutaj Plan Działania ŚZPŻŁ na rok 2010)