Nasi partnerzy

Komunikat nr 37
37 numer Komunikatu ŚZPŻŁ ujrzał światło dzienne.

Najnowszy numer otwiera artykuł prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ podsumowujący mijający rok w działalności Zarządu Głównego. Tradycyjnie, w dalszej części Komunikatu prezesi przedstawiają działalność poszczególnych oddziałów za ostatni okres.

Czytaj dalej

Pamiętali o Nas
Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki na ręce prezesa Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysława Hucała wpłynęły życzenia od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca oraz Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Roberta Kasperczuka. Adresatem życzeń są członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Z wizytą w Żaganiu
W piątek 25 września w Żaganiu odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z dowódcą 11 batalionu dowodzenia ppłk. Ireneuszem Miką.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
23 września odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia poruszony został m.in. temat organizacji X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Zapadły decyzje kadrowe oraz Zarząd rozpatrzył wnioski oddziałów dotyczące wyróżnień. W dalszej części prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał poinformował o efektach spotkania w Białobrzegach dotyczącego tamtejszego oddziału oraz o przebiegu obchodów Jubileuszu 25. lecia Oddziału Śrem.

Czytaj dalej

Jubileuszowe obchody w Śremie
16 września Śremski Oddział ŚZPŻŁ obchodził Jubileusz 25. lecia działalności. Obchody swoją obecnością zaszczycili burmistrz Śremu Adam Lewandowski, dowódca 6 batalionu dowodzenia SP ppłk Daniel Dąbek oraz prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Czytaj dalej

Cześć Jego Pamięci !
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 września odszedł na wieczną wartę nasz sympatyk oraz jeden z fundatorów sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk dr inż. Henryk Kruszyński.

Czytaj dalej

5 lat oddziału Białystok
W tym roku oprócz 25. lecia Oddziału Śrem przypada również 5. rocznica powstania Oddziału Białystok, który jest jednym z najmłodszych oddziałów.

Czytaj dalej

Uroczystości rocznicowe w Białobrzegach
Na zaproszenie dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ 13 sierpnia delegacja Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w składzie: prezes ZG ŚZPŻŁ Mieczysław Hucał, wiceprezes ZG Mirosław Pakuła oraz członek Zarządu O/Zegrze Lesław Kurdziel wzięła udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 100. lecia Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Białobrzegach.

Czytaj dalej

Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką
W dniu 11 sierpnia Muzeum Okręgowe wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu zorganizowało spotkanie poświęcone 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej - "Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką". Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów rocznicowych, odbyło się w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem CSŁiI
W dniu 15 lipca odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Robertem Kasperczukiem. W spotkaniu wziął również udział wiceprezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mirosław Pakuła.

Czytaj dalej

Pożegnanie Komendanta
W dniu 30 czerwca płk dr Ireneusz Fura zakończył służbę wojskową na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Przez osiem lat kierowania Centrum spotkaliśmy się ze strony płk. Fury z wieloma dowodami sympatii i wsparcia działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W tym tak ważnym dniu prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał w imieniu wszystkich członków Związku podziękował płk. Ireneuszowi Furze za owocną współpracę i wręczył okolicznościowe życzenia oraz pamiątkową statuetkę.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
25 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Jest to formalne usankcjonowanie wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami.

Czytaj dalej

Spotkanie z Szefem P-6 SG WP
3 czerwca w siedzibie Zarządu Kierowania i Dowodzenia P - 6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała z Szefem Zarządu płk. Piotrem Chodowcem. Prezes przedstawił cele i zadania Związku, jego strukturę oraz omówił działalność bieżącą. Poruszone zostały bolączki jakie trapią nasze Stowarzyszenie oraz perspektywy rozwoju. Płk Chodowiec przedstawił zadania stojące przed Zarządem. Poruszony został również temat reaktywacji organizacji Konferencji Łączności, których Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności byłby nadal współorganizatorem. O ile uda się zrealizować plany to były by to dwie konferencje w roku: na wiosnę w Sieradzu i jesienią w Zegrzu. Najbliższa była by w październiku w Zegrzu.

Czytaj dalej

Porozumienie zaktualizowane
W dniu 20 maja 2020 roku zakończyła się (korespondencyjna ze względu na odległość) procedura podpisania aneksu do porozumienia o współpracy pomiędzy 6 batalionem dowodzenia Sił Powietrznych a Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności. Aneks został podpisany ze względu na potrzebę dostosowania treści porozumienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Porozumienie podpisali dowódca batalionu ppłk Daniel Dąbek oraz prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał. Oczywiście nadal naturalnym beneficjentem i realizatorem porozumienia będzie Oddział Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Wesprzyj zbiórkę - kup cegiełkę
Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pozyskania środków na ufundowanie sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie poprzez wykupienie cegiełki.

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa jest jednostką wojskową podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, przeznaczoną do zapewnienia resortowi obrony narodowej wsparcia teleinformatycznego dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym, we współdziałaniu z mobilnymi komponentami łączności SZ RP oraz z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Czytaj dalej

Zegrzyńska Sala Tradycji
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Dokumentacja fotograficzna prezentuje stan z kwietnia 2020 roku.

Czytaj dalej

25 lat oddziału Śrem
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Oddziału Śrem wszystkim członkom oddziału najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności związkowej, realizacji zakładanych celów oraz satysfakcji z codziennej działalności.

Czytaj dalej

Zaproszenie przyjęte
2 marca 2020 r. w Sali Tradycji RCI Warszawa odbyło uroczyste wręczenie zaproszeń Członkom Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Komendant RCI płk Marek Jurecki wręczył zaproszenia jednocześnie dziękując za ich przyjęcie i chęć pomocy w pozyskaniu sztandaru. Wśród zaproszonych jest prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał. Po uroczystości odbyło się pierwsze robocze posiedzenie komitetu.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
2 marca 2020 roku w trakcie spotkania w Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności i Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie. Porozumienie podpisali prezes ZG ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał i komendant RCI Warszawa płk Marek Jurecki. Liczymy na owocną współpracę i realizację wspólnych zamierzeń.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
W dniu 15 stycznia 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia zatwierdzony został Roczny Plan Działalności ŚZPŻŁ na rok 2020, omówiono stan opłacania składek członkowskich. Ponadto m.in. rozpatrzono wnioski Zarządu Oddziału Śrem o wyróżnienia oraz zaakceptowano decyzję Prezydium Zarządu Głównego o powołaniu oddziału Koszalin.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza ŚZPŻŁ
Ukazała się kolejna pozycja wydawnicza poświęcona łączności wojskowej napisana przez członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Wydana przez Oddział Warszawa książka "70 lat z historii i dorobku Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego" przedstawia rozwój systemów łączności wojskowej w latach 1945 - 2015, zawiera również dotychczas niepublikowane elementy historii Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Grały dwa oddziały
Za nami 28 finał WOŚP. Po raz pierwszy obok oddziału Zegrze "grał" oddział Śrem, który udowodnił że nie wiek członków oddziału a chęci do działania generują efekt końcowy. Oba oddziały "grały" w miarę swoich możliwości na szczytny cel - zdrowie najmłodszych obywateli. Zachęcamy innych do nabrania "wiatru w żagle".

Czytaj dalej

Starsze wydarzenia możecie Państwo znaleźć w dziale ArchiwumDesign :: Karol Grajczyk