Nasi partnerzy

Cegiełka dla Związku
Dotarły do nas z Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz dokumenty potwierdzające nasz wkład w pozyskanie sztandaru dla RCI.

Czytaj dalej

Już jest - Komunikat 39
Komunikat nr 39 otwiera, jak poprzednie, dział "Z działalności Związku" i znajdziemy tam sprawozdania Zarządu Głównego i oddziałów. Jest tam także artykuł rocznicowy związany z 10-leciem Oddziału Zegrze.

Czytaj dalej

Oddziały pamiętają
Przełom października i listopada to okres kiedy odwiedzamy groby i mogiły osób dla nas ważnych. Tak też dzieje się w oddziałach Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Święto WŁiI w oddziałach
18 października oddziały Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wzięły aktywny udział w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Spotkanie z Szefem ZKiD P-6 SG WP
W dniu 29 września w Zegrzu odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z szefem Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotrem Chodowcem.

Czytaj dalej

V posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji
26 września odbyło się piąte w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Czytaj dalej

Zmiana na stanowisku Szefa ZKiD P-6 SG WP
Na stanowisko Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został wyznaczony dotychczasowy komendant Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia komandor Andrzej Godecki.

Czytaj dalej

Przysięga w bdow WOT
25 września 2022 roku na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czytaj dalej

Jubileusz 25-lecia CSŁiI
W dniu 13 września odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia Centrum Szkolenia Łączności I informatyki. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał, wiceprezes ppłk rez. Mirosław Pakuła oraz liczne grono członków Oddziału Zegrze.

Czytaj dalej

Odszedł na wieczną wartę
W dniu 10 września 2022r zmarł niespodziewanie w wieku 69 lat, Pułkownik Jan Myślak, były Szef Szkolenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Do ostatnich dni wieloletni członek Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
W dniu 7 września 2022 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

1939 - wystawa w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
W dniach 31 sierpnia - 4 września w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku można zwiedzać czasową wystawę przygotowaną z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Czytaj dalej

Święto WP w oddziałach
Oddziały Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności aktywnie uczestniczyły w obchodach tegorocznego Święta Wojska Polskiego.

Czytaj dalej

Odszedł na wieczną wartę
W dniu 15 lipca po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 46 lat zmarł gen. bryg. Robert Drozd, były szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Rodzinie i najbliższym Generała składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci !

Czytaj dalej

Przekazanie obowiązków komendanta CSŁiI
W sobotnie przedpołudnie 2 lipca 2022 roku na placu apelowym zegrzyńskich koszar w obecności sztandaru, pododdziałów i zaproszonych gości odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

IV posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji
24 czerwca odbyło się czwarte w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Zarząd Główny zaakceptował wniosek o przeniesienie pomiędzy oddziałami Białystok i Warszawa.

Czytaj dalej

Dziękujemy za współpracę
14 czerwca decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Robert Kasperczuk został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe. Pomimo stosunkowo krótkiego 2. letniego okresu współpracy była ona bardzo intensywna i owocna. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i wsparcie. Dziękujemy za wszystko i życzymy sukcesów na nowym stanowisku służbowym.

Czytaj dalej

Święto w Białobrzegach
W dniu 7 czerwca w Białobrzegach odbyła się uroczystość nadania sztandaru 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. Rodzicami chrzestnymi zostali ambasador Pani Anna Maria Andres oraz wójt Gminy Nieporęt Pan Sławomir Maciej Mazur.

Czytaj dalej

Wizyta w Łosicach
W dniu 3 czerwca prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał przebywał w Łosicach gdzie spotkał się z Komendantem Harcerskiego Klubu Łączności Zawiązku Harcerstwa Polskiego druhem harcmistrzem Romanem Kasprowiczem. Druh Roman z harcerską łącznością związany jest od "zawsze".

Czytaj dalej

Przysięga w bdow WOT
29 maja 2022 roku na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się druga w historii przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czytaj dalej

Noc Muzeów 2022
14 maja już po raz kolejny dwa oddziały ŚZPŻŁ wzięły aktywny udział w Nocy Muzeów.

W Sieradzu Koledzy z miejscowego oddziału oprowadzali po stałej wystawie "Z techniką łączności przez dziesięciolecia" znajdującą się w Muzeum Okręgowym. W profesjonalny sposób przekazywali wiedzę o zgromadzonym na niej sprzęcie łączności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Oddział Sieradz ŚZPŻŁ jest współautorem i współgospodarzem tej wystawy.

Czytaj dalej

Prelekcja w Pułtusku
W dniu 12 maja w Archiwum Państwowym w Pułtusku odbyła się promocja książki majora Piotra Chełchowskiego "Żywot żołnierza - wspomnienia z lat 1904 - 1983". Na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Spotkanie z Szefem ZKiD - P6
W dniu 11 maja w Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP płk. Piotra Chodowca z prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysławem Hucałem.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzenia
Kończy się okres Świąt Wielkanocnych. W związku z tym w imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane życzenia.

Czytaj dalej

Życzenia od Szefa P-6
Z największą przyjemnością przekazuję życzenia świąteczne przesłane przez Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca dla wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i naszych sympatyków.

Czytaj dalej

Wojna na falach eteru
Dzięki uprzejmości naszej Koleżanki do "elektronicznej" biblioteczki Związku trafiła kolejna ciekawa pozycja. Koleżanka Małgorzata Kaczyńska z oddziału Zegrze jest autorką książki "Wojna na falach eteru - ze wspomnień Wacława Musiała - łącznościowca generała Maczka".

Czytaj dalej

"JUBILEUSZOWY" KONKURS PLASTYCZNY
Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z okazji 10. rocznicy powstania Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
24 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Zarząd zatwierdził decyzje z ostatniego posiedzenia Prezydium dotyczące decyzji kadrowych i finansowych. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe za rok 2021 i przekazane przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Omówionych zostało również kilka innych spraw bieżących. Na zakończenie posiedzenia prezes przedstawił założenia organizacyjne Jubileuszu 10. lecia Oddziału Zegrze.

Czytaj dalej

Zaczęło się 80 lat temu
W ramach obchodów 80 rocznicy utworzenia 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w dniu 25 lutego w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość przekazania ziem z pól bitewnych gdzie walczyła Dywizja. Pomysłodawczynią i główną realizatorką zamierzenia była nasza Koleżanka z oddziału Małgorzata Kaczyńska, córka żołnierza 1. batalionu łączności.

Czytaj dalej

Historia 6 pł WL
Do naszej elektronicznej biblioteczki trafiła kolejna pozycja książkowa. Jest nią "Historia 6 pułku łączności Wojsk Lotniczych" napisana przez jego wieloletniego dowódcę płk. w st. sp. Ryszarda Wróbla. Płk Wróbel przez wiele lat był też prezesem Zarządu Oddziału Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Obecnie piastuje tytuł Honorowego Prezesa Oddziału. Co ciekawe historia pułku w przeciwieństwie do wielu innych jednostek łączności ma swój początek jeszcze podczas II wojny światowej.

Czytaj dalej

Sztandar dla RCI Bydgoszcz
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz rozpoczęło starania o pozyskanie sztandaru. Utworzony został Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru. W jego skład został zaproszony również prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał. Termin wręczenia fundowanego Sztandaru został zaplanowany na dzień 18 października br., tj. w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki oraz Święta RCI Bydgoszcz.

Czytaj dalej

Przegląd Łączności
Udało nam się pozyskać pierwszy numer Przeglądu Łączności wydawanego przez Związek Łącznościowców w Londynie. Związek Łącznościowców powstał w roku 1951 i był jednym z późniejszych stowarzyszeń założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Pierwsza przysięga
W dniu 20 lutego 2022 roku w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się pierwsza w historii przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Sformowana niedawno jednostka podlega bezpośrednio dowódcy WOT.

Czytaj dalej

Jubileuszowy 30. Finał WOŚP za nami
Po raz kolejny ze względu na pandemię swój udział ograniczyliśmy do aukcji internetowych. Tym razem wystawiliśmy ich aż 10. Największe kwoty osiągnęły aukcje z misiem i książką. Jednak ku naszemu zaskoczeniu tegorocznym przebojem nie był nasz oddziałowy miś a książka o sprzęcie łączności wojskowej na przestrzeni lat. Została ona zlicytowana za kwotę zdecydowanie większą niż miś. Była to najdroższa książka w naszej historii.

Czytaj dalej

Nowe pozycje książkowe w naszej biblioteczce
Zgodnie z obietnicą powiększa się zbiór publikacji w naszej elektronicznej biblioteczce. Zapraszamy do zakładki "Publikacje" celem zapoznania się z aktualnościami. Obecnie prezentujemy trzy nowe pozycje jakie pojawiły się w naszych zbiorach.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzenia
Kończy się okres świąteczno-noworoczny 2021/2022. W związku z tym w imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane życzenia.

Czytaj dalej

Drugie posiedzenie Zarządu Głównego
16 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji. Zarząd Główny m.in. powołał Komisję ds. zmian w Statucie oraz zatwierdził Plan Działalności Związku na rok 2022. Podjęto też decyzję personalną dotyczącą Kolegi z Listy Krajowej.

Czytaj dalej

Komunikat nr 38
Właśnie ujrzał światło dzienne 38 numer Komunikatu ŚZPŻŁ.

Najważniejszym materiałem Komunikatu nr 38 jest oczywiście ten dotyczący X Walnego Zjazdu Delegatów naszego Związku, który odbył się w Zegrzu w dniach 24-25 września 2021 r. Przy okazji tego wydarzenia prezes Zarządu Głównego kol. Mieczysław Hucał przedstawił w artykule historię poprzednich zjazdów. Dział "Z działalności Związku" zawiera tradycyjnie informacje z oddziałów. Wśród nich znajduje się relacja z obchodów 25-lecia Oddziału Śrem.

Czytaj dalej

Eksponaty dla Sieradza
Prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał przekazał do Muzeum Okręgowego w Sieradzu kolejne trzy eksponaty związane z łącznością wojskową. Przedmioty te zasilą stałą wystawę "Z techniką łączności przez dziesięciolecia", która znajduje się w sieradzkim muzeum. Wystawą opiekuje się Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jego członkowie występują też w roli przewodników po wystawie.

Czytaj dalej

I posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji
18 listopada odbyło się pierwsze w X kadencji posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia Zarząd upoważnił Prezydium do podejmowania decyzji zgodnie z §37 Statutu ŚZPŻŁ.

Czytaj dalej

Enigma - zagadka rozwiązana
9 listopada w Galerii Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie została otwarta wystawa "Enigma - zagadka rozwiązana". Wystawę przygotowało Muzeum Historii Polski. Poświęcona jest polskiej kryptografii. Potrwa do 28 listopada.

Czytaj dalej

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w X kadencji
27 października odbyło się pierwsze w X kadencji władz Związku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Na wstępie prezes podziękował członkom Prezydium za zaangażowanie w przygotowanie Zjazdu, w szczególności Kol. Emilowi Susce, który cały ciężar przygotowania logistycznego wziął na siebie.

Czytaj dalej

Wyróżnienie dla sieradzkiego muzeum
22 października w sieradzkim Muzeum Okręgowym odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia dla muzeum. Prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał wręczył dyrektorowi muzeum Panu Piotrowi Gutbierowi statuetkę ŚZPŻŁ jako wyraz uznania dla działalności muzeum na rzecz zachowania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Święto 15 ŚBWD
22 października na placu apelowym 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyły się uroczystości z okazji święta Brygady oraz 86. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz. W trakcie uroczystości wręczono tej zasłużonej jednostce łączności Chorągiew Wojska Polskiego.

Czytaj dalej

Zegrzyńska Konferencja Łączności
W dniach 19 - 20 października w Zegrzu Południowym odbyła się Konferencja Łączności z cyklu Wojsko - Nauka - Przemysł pod tytułem "Jaka łączność ?". Była to niejako kontynuacja obchodzonego dzień wcześniej święta WŁiI. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Związek reprezentował prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Centralne obchody Święta WŁiI
18 października w "kolebce łącznościowców" odbyły się centralne obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Czytaj dalej

15 lat Oddziału Sieradz
W dniu 19 października przypada 15. rocznica powstania Oddziału Sieradz.

Czytaj dalej

Zmiana ekspozycji
W ramach reorganizacji ekspozycji w Sali Tradycji nasza główna gablota wraz z kilkoma innymi została przeniesiona w chyba najbardziej reprezentacyjne a zarazem ogólnodostępne miejsce w Bloku Szkolnym. Stoi w holu na I piętrze pomiędzy symbolami CSŁiI a portretami byłych komendantów. Z boku przygląda się im patron CSŁiI gen. bryg. Heliodor Cepa.

Czytaj dalej

X WZD za nami
W dniach 24 - 25 września w Zegrzu odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponad 40. delegatów podsumowało IX kadencję oraz decydowało o przyszłości Związku.

Czytaj dalej

Starsze wydarzenia możecie Państwo znaleźć w dziale ArchiwumDesign :: Karol Grajczyk