:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty


Zasady korzystania ze zbiorów historycznych Wojsk Łączności i Informatyki znajdujących się bibliotece Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

  1. Osoba chcąca skorzystać ze zbiorów powinna wystąpić z wnioskiem do Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki , ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. Wniosek powinien zawierać:
    • imię, nazwisko, adres wnioskodawcy i telefon kontaktowy;
    • powód chęci skorzystania ze zbiorów (praca lic., mgr itp.) oraz ewentualnie adnotację osoby polecającej (np. promotora).
  2. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe wyłącznie na miejscu, bez możliwości wypożyczenia, kserowania, fotografowania lub skanowania dokumentów.
  3. Informacji na temat udostępniania zbiorów udziela Kierownik Biblioteki CSŁiI Anna Nowogrodzka, tel. 261 883 332.


Wykaz Zbiorów historycznych Wojsk Łączności i Informatyki - Zegrze

(Pobierz plik pdf)Design i administracja: Karol Grajczyk