Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia ZWD-3 na podwoziu Tarpana przedstawiony na fotografii1, przeznaczony jest do zapewnienia miejsc pracy dla osób funkcyjnych na szczeblu jednostek powietrzno - desantowych i związku taktycznego w systemie łączności radiowej i przewodowej. Jest przystosowany do współdziałania z systemem łączności STORCZYK-2000.


Możliwości eksploatacyjne:

ZWD-3 zapewnia miejsce pracy dla oficera z jednostek powietrzno - desantowych lub oficera sztabu związku taktycznego na zautomatyzowanym miejscu pracy oraz dla trzech członków załogi.

Umożliwia w zakresie łączności radiowej w ruchu lub na postoju:

 • pracę w dwóch sieciach radiowych na radiostacjach systemu PR4G;
 • pracę w jednej sieci radiowej na radiostacjach systemu FALCON I lub FALCON II;
 • świadczenie usług radiodostępowych dla korespondentów posiadających radiostacje systemu PR4G;
 • zautomatyzowaną pracę i transmisję danych różnymi drogami przesyłowymi z udziałem serwera komunikacyjnego z wykorzystaniem radiostacji PR4G;
 • możliwość prowadzenie transmisji danych z szybkościami do 16 kbit/s dla radiostacji systemu PR4G z zautomatyzowanych miejsc pracy (ZMP);
 • cyfrową pracę foniczną dla radiostacji FALCON I lub FALCON II w trybie jawnym i utajnionym;
 • transmisję danych dla radiostacji FALCON I z szybkością do 2400 bit/s. lub FALCON II z szybkością 12800bit/s.
ZWD-3 umożliwia w zakresie łączności przewodowej na postoju:

 • obsługę automatyczną 24 abonentów podłączonych do ŁK-24AW lub CUT-1M;
 • tworzenie traktów cyfrowych i łączenie z innymi łącznicami lub systemem STORCZYK-2000;
 • realizację łączności fonicznej i transmisji danych z szybkością 16 kbit/s dla abonentów telefonicznych;
 • zdalne sterowanie radiostacją systemu PR4G z wykorzystaniem usług radiodostępowych ;
 • świadczenie usług radiodostępowych dla abonentów systemu łączności przewodowej łącznico-krotnicy ŁK-24A i CUT-1M lub abonentów z systemu STORCZYK-2000.
Wnętrze ZWD-3 Wnętrze ZWD-3 ZWD-3
Design i administracja: Karol Grajczyk