Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C i jego wyposażenie przeznaczone są do budowy połączeń kablowych między aparatowniami komutacyjnymi AK i transmisyjnymi AT, a pozostałymi elementami Węzła Łączności i stanowiska Dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego oraz rozwijania w pełnym zakresie abonenckich sieci teletransmisyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Wyposażenie jest dostosowane i kompatybilne z aktualnymi rozwiązaniami nowoczesnych systemów dowodzenia i łączności. Wariantowość opcji wyposażenia umożliwia wykorzystanie możliwości eksploatacyjnych nowoczesnych wozów dowodzenia i aparatowni łączności. Takie wyposażenie umożliwia połączenie siecią kablową narodowych i sojuszniczych elementów węzła łączności. Kable miedziane światłowodowe i związany z nimi sprzęt teletechniczny wraz z wyposażeniem wozów dowodzenia i aparatowni, zabezpieczają potrzeby wynikające z organizacji systemów dowodzenia i łączności. Uniwersalność wyposażenia powoduje, że może być stosowany w wojskach lądowych, lotniczych i marynarce wojennej oraz jednostkach OT. Ukompletowanie w nowoczesne kable polowe, osprzęt teletechniczny oraz urządzenia końcowe i terminale abonenckie, pozwala na zastąpienie dotychczas eksploatowanych wozów kablowych.

Design i administracja: Karol Grajczyk