Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

AZSŁ przeznaczona jest do integracji, konfiguracji i zarządzania systemami łączności na szczeblu operacyjnym i taktycznym do poziomu samodzielnego oddziału.

W skład aparatowni wchodzi: zestaw sprzętu informatycznego z odpowiednim oprogramowaniem, klimatyzowana kabina 891 szczelna elektromagnetycznie, samochód STAR-944 K, przyczepa D-662 z zespołami prądotwórczymi i wyposażeniem pomocniczym.


Aparatownia AZSŁ integruje systemy łączności i umożliwia:

 • Planowanie i zarządzanie systemem łączności radioliniowo-przewodowej oraz planowanie częstotliwości radiowych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem łączności i informatyki,
 • Zarządzanie siecią teleinformatyczną i udostępnianie usług teleinformatycznych,
 • Zarządzanie i konfigurację urządzeń aktywnych sieci,
 • Monitorowanie systemu łączności STORCZYK,
 • Skanowanie i ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania sieci oraz analizę zasad bezpieczeństwa sieci i terminali,
 • Zdalną dystrybucję, instalację i odtwarzanie uszkodzonego oprogramowania oraz usuwanie usterek oprogramowania terminali komputerowych,
 • Wymianę poczty elektronicznej,
 • Wymianę poczty elektronicznej dla systemu łączności STORCZYK (klienci www),
 • Wysyłanie i odbieranie faksów,
 • Ochronę antywirusową terminali komputerowych,
 • Opracowanie i edycję dokumentów elektronicznych,
 • Rozwinięcie lokalnej sieci komputerowej i telefonicznej
Design i administracja: Karol Grajczyk