Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Aparatownia AWRS przeznaczona jest do sprzężenia sieci łączności radiowej pola walki z polową cyfrową siecią łączności radioliniowo - przewodowej (system STORCZYK) w zintegrowany system łączności cyfrowej (ZSŁC), który stanowi zintegrowaną polową sieć łączności szczebla taktycznego. AWRS jest przeznaczona do pracy w ruchu i na postoju. AWRS może pracować w trybie całodobowym. Podstawowym zadaniem AWRS jest zapewnienie użytkownikowi radiostacji takich samych możliwości, z jakich korzystają abonenci stacjonarnych i polowych sieci łączności telefonicznych.


Podstawowe wyposażenie:

 • 8 radiostacji typu RRC-9311
 • 4 bloki sprężenia radiowego UKF
 • zintegrowany sterownik radiowych punktów dostępowych
 • radiolinia RL-450
 • komputer
 • 3 konwertery optyczne KO-2
 • 4 moduły komputerowe MK-16
 • odbiornik GPS


Możliwości eksploatacyjne:

AWRS realizuje integrację usług telekomunikacyjnych pomiędzy ośmioma sieciami radiowymi pola walki i systemem łączności radioliniowo-przewodowej STORCZYK- 2000 takich jak:

 • rejestracja i wyrejestrowanie radiowego punktu abonenckiego (RPA) z wielokanałowego radiodostępu simpleksowego (WRS),
 • realizacja jednocześnie ośmiu połączeń w trybie transmisji danych lub w trybie połączeń fonicznych z systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK- 2000 ,
 • połączenia RPA z abonentami systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK- 2000,
 • połączenia RPA z RPA należącymi do innej sieci radiowej, ale będącymi abonentami WRS, poprzez SŁRP,
 • przesyłanie depesz pakietowych z potwierdzeniem i bez potwierdzenia,
 • połączenia konferencyjne z abonentami systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP)STORCZYK- 2000,
 • połączenia okólnikowe do sieci radiowych,
 • połączenie po zwolnieniu,
 • usługi półautomatycznego dostępu radiowego, poczty głosowej i SMS.
Agregat AWRS Antena AWRS AWRS Wnętrze AWRS
Design i administracja: Karol Grajczyk