Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Wielopasmowa radiostacja doręczna AN/PRC-152 jest nadajnikiem-odbiornikiem taktycznym opracowanym dla wojska i służb specjalnych, do zastosowań wymagających zabezpieczonej komunikacji głosowej i danych zgodnie z certyfikatem Typu-1 Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (National Security Agency - NSA).

Radiostacja AN/PRC-152 należy do rodziny produktów Falcon III firmy Harris, zapewniającej niezawodną komunikację w trudnych warunkach pola walki.

Radiostacja AN/PRC-152 pracuje w wielu pasmach i w wielu trybach. Umożliwia to zastosowanie jej w wielu sytuacjach, do komunikacji ziemia-ziemia, ziemia-powietrze i taktycznej komunikacji satelitarnej (TACSAT).

Łącza te umożliwiają komunikację fonii i danych do zastosowań dowódczo-kontrolnych. Ponieważ wiele z tych danych ma charakter utajniony, szyfrowanie ma znaczenie krytyczne.

Radiostacja AN/PRC-152 pracuje w paśmie ciągłym od 30,0000 MHz do 511,9999 MHz.


Radiostacja umożliwia:

PRACA NA STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI VULOS
Radiostacja AN/PRC-152 obsługuje następujące stałoczęstotliwościowe funkcje komunikacji UKF-VKF w widzialności optycznej anten (VULOS):
Pasma częstotliwości roboczej:
- Pasmo długie UKF - 30,0000 MHz do 89,9999 MHz;
- Pasmo krótkie UKF - 90,0000 MHz do 224,9999 MHz;
- Pasmo VKF - 225,0000 MHz do 511,9999 MHz.

PRACA NA CZĘSTOTLIWOŚCIACH HAVEQUICK
HAVEQUICK to opcjonalna modulacja umożliwiająca przeskoki częstotliwości w paśmie VKF AM od 225,000 MHz do 399,975 MHz.

PRACA W TRYBIE PRACY SATCOM
Radiostacja AN/PRC-152 pracuje w trybie VKF SATCOM stosując modulację Obsługuje szyfrowaną komunikację głosową i danych z wykorzystanie kanałów satelitarnych 25 kHz i 5 kHz.

PRACA Z MODULACJĄ DANYCH SATCOM HPW
HPW to opcjonalna modulacja SATCOM z kodowaniem KG-84C w synchronizacji trybu nadmiarowego 1 dla celu zwiększenia prędkości przesyłu danych łączami satelitarnymi w paśmie VKF. Wbudowany modem danych z automatycznym żądaniem powtórzenia (ARQ) zmniejsza obciążenie COMSEC przetwarzając dane jawne ARQ z automatyczną regulacją prędkości. Osobna synchronizacja TSK i TOD (w zakresie ?30 sekund) jest również wymagana przy HPW. Radiostacja AN/PRC-152 może współpracować z radiostacją AN/PRC-117F w trybie HPW w zakresie częstotliwości od 225 do 512 MHz.

PRACA W TRYBIE RADIOLATARNI (BEACON)
W trybie radiolatarni radiostacja AN/PRC-152 wysyła sygnał radiolatarni dla ułatwienia poszukiwań. Sygnał wyjściowy jest modulowany dźwiękiem w zakresie 300 Hz do 3300 Hz. W trybie radiolatarni użytkownik może zmienić częstotliwość roboczą. Można również regulować moc radiostacji i okres nadawania sygnału dla przedłużenia czasu eksploatacji akumulatora.

Design i administracja: Karol Grajczyk