Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja pokładowa serii FALCON II RF-5800H-MP/150W przeznaczona jest do pracy cyfrowej i analogowej w sieciach i kierunkach radiowych. Wykorzystywana jest do utrzymywania łączności w dalekosiężnych relacji radiowych na szczeblu taktycznym, w pododdziałach powietrzno-desantowych, specjalnych i misjach pokojowych w zakresie HF/VHF w przedziale częstotliwości 1,6 MHz do 59,9999MHz. Radiostacja pracuje w układzie pracy simpleksowym i duosimpleksowym. Umożliwia sterowanie fonem i transmisję danych w systemie synchronicznym i asynchronicznym w łączu jawnym i utajnionym.


Radiostacja umożliwia:

 • Utajnienie transmisji fonicznej oraz danych tak za pomocą procesora DATOTEK jak i CITADEL,
 • Zmiana mocy nadawczej radiostacji mała, średnia duża,
 • Automatyczne Zestawianie Połączenia ALE,
 • Wykorzystanie cyfrowych protokołów fonicznych LPC-10 (ang. Digital Voice) oraz MELP (ang. Mixed Excitation Linear Prediction),
 • Wykorzystanie protokołu transmisji danych FED-STD-1052 ARQ (ang. Automatic Repeat reQuest),
 • Wykorzystanie utajnienia transmisji fonicznej AVS (ang. Analog Voice Security),
 • Częstotliwość Skokowa HOP (Wąsko-, Szerokopasmowa, Lista częstotliwości),
 • Dodatkowa funkcja LDV (Last Ditch Voice),
 • Wykorzystanie STANAG 4538 Automatic Radio Control System (ARCS) - 3 generacja ALE,
 • Zapewnia dokładne wskazania TOD (Time-Of-Day), oraz wskazania geograficzne położenia, dzięki wbudowanemu urządzeniu GPS (Global Positioning System),
 • Pełna kontrola, oraz zdalne sterowanie za pomocą protokołu RS-232/422 lub protokołu PPP (Point-To-Point). Wykorzystanie PPP do sieciowego wykorzystania radiostacji (Ethernet),
 • Zapewnia transfer danych w oparciu o protokół IP, przy wykorzystaniu 3 generacji ALE (3G),
 • Możliwość pracy w simpleksie, oraz pół dupleksie na częstotliwościach KF (ang. Single Sideband - SSB)
 • Zapewnia transfer danych w oparciu o protokół IP Wireless, przy wykorzystaniu 3 generacji ALE (3G),
 • Możliwość ustawienia tłumika szumów analogowego, oraz tonowego 150 Hz,
 • Wykorzystanie protokołów transmisji danych ARQ, XDL (ang. High- or Low (X) Data Link), MIL-STD-188-110B, Szeregowy (ang. Serial), 39-cio częstotliwościowy (39-tone), oraz FSK,
 • Przy wyłączonej radiostacji, pamięć radiostacji utrzymywana jest przy pomocy baterii podtrzymującej pamięć 3.5 VDC (ang. Hold-Up Battery - HUB),
 • Odłączany panel czołowy radiostacji (KDU).
Design i administracja: Karol Grajczyk