Z ŻYCIA ODDZIAŁU

We wrocławskim Oddziale ŚZPŻŁ rok 2017 upłynął pod znakiem jubileuszy. Pięciu naszych kolegów świętowało okrągłe rocznice urodzin:

  • kol. ppłk w st. spocz. Zygmunt WĄSOWICZ - 70 lat (28 lutego);
  • kol. ppłk w st. spocz. Jan KONARSKI - 70 lat (3 maja);
  • kol. ppłk w st. spocz. Andrzej LAZAREK - 70 lat (24 października);
  • kol. mjr w st. spocz. Jan ZAGRODZKI - 80 lat (24 listopada);
  • kol. ppłk w st. spocz. Jacek KAPUŚCIAREK - 70 lat(6 grudnia).

Wszyscy uhonorowani zostali okolicznościowymi laurkami.

W dniach 28-29 października przeprowadziliśmy akcję ZNICZ, w ramach której zapalono znicze i złożono karty pamięci na grobach kolegów, którzy ostatnio odeszli "na Wieczną Wartę" a także, ku pamięci pozostałych, pod tablicą pamiątkową przy kościele w Leśnicy.

Członkowie Oddziału brali udział w uroczystościach państwowych organizowanych we Wrocławiu upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.