Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - nowa kadencja
Bogumił Tomaszewski

Minęło już trochę czasu od VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podsumowującego ostatnią kadencję. Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu Głównego oraz Rady Związku. Wyrażam w imieniu nowo wybranych członków Zarządu głęboką wdzięczność Pułkownikowi Stanisławowi Markowskiemu i Pułkownikowi Marianowi Jakóbczakowi, że zechcieli pozostać w składzie Zarządu i wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem jego działalność. Pragnę podziękować Panu Pułkownikowi Zbigniewowi Miarzyńskiemu, że zechciał poświęcić swój czas na opracowanie i przygotowanie wielu dokumentów pozjazdowych oraz za jego pomoc przy kompletowaniu kolejnego Komunikatu Związku.

W dniu 6 października br. Zarząd w nowym składzie odbył swoje pierwsze posiedzenie, skupiając się przede wszystkim na sprawdzeniu i zatwierdzeniu zbioru dokumentów po Walnym Zjeździe Delegatów oraz nakreśleniu planu działania Zarządu i Związku na najbliższy okres.

Zdecydowano o pilnym opracowaniu strony internetowej ŚZPŻŁ jako obecnie warunku koniecznego istnienia każdej organizacji, także najlepszej i powszechnie dostępnej drogi propagowania działalności Związku w kraju i za granicą. Tylko poprzez ciekawą i ciągle aktualizowaną stronę internetową możemy dotrzeć do potencjalnych członków naszego Związku. Zadania opracowania i aktualizowania strony internetowej ŚZPŻŁ podjął się kolega Janusz Czerwiński przy współpracy pozostałych członków Zarządu i sympatyków Związku.

Czeka nas ogromna, ale bardzo wdzięczna praca nad uporządkowaniem i skatalogowaniem zgromadzonych zbiorów archi-walnych Związku. Zawdzięczamy to przede wszystkim Panu Pułkownikowi Stanisławowi Markowskiemu, pasjonatowi historii wojsk łączności i informatyki, który z pasją godną najwyższego uznania zgromadził unikatowe i bezcenne pozycje książkowe, podręcznikowe, instrukcje, artykuły prasowe, fragmenty dokumentów planistycznych i bojowych łączności. Winni to jesteśmy obecnemu i przyszłym pokoleniom żołnierzy łączności, dla których zbiory archiwalne będą stanowić historyczne świadectwo istnienia naszego rodzaju wojsk na przestrzeni mijającego 90 - lecia. To zadanie przyjął na siebie, przy wsparciu pozostałych członków Zarządu, kolega Mirosław Pakuła.

Zasadniczym zadaniem, jakie stawia sobie Zarząd jest ożywienie działalności Związku w wielu znaczących dla wojsk łączności ośrodkach regionalnych. Zarząd Związku daleki jest od ambicji tworzenia organizacji masowej. Bardziej skłaniamy się do elitarności Związku rozumianej jako organizacji skupiającej grupy pasjonatów wojsk łączności i informatyki. Działalność Oddziałów Regionalnych: Sieradz, Śrem, Wrocław jest tego najlepszym przykładem. Zwrócimy się do naszych kolegów i przyjaciół z wielu regionów Polski znaczących z racji stacjonowania tam dowództw i sztabów a przy nich zabezpieczających im dowodzenie jednostek łączności, z propozycją zorganizowania Oddziałów Regionalnych. Liczymy na pozytywną odpowiedź w sprawie utworzenia dalszych Oddziałów Regionalnych kmdr. Mariana Monety, kmdr. Waldemara Kornatowskiego z Marynarki Wojennej, płk. Ryszarda Więckowskiego z Krakowa, płk. Roberta Zawickiego z Kielc, kolegów z Bydgoszczy i Wałcza oraz z wielu innych garnizonów, które przez dziesięciolecia zapisały się w historii wojsk łączności i informatyki.

Szczerze i z najwyższym szacunkiem odnosimy się do członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pozostających za granicą, prosząc Ich o utrzymanie tak jak dotychczas kontraktu z nami.

Prosimy także Kierownictwo Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP w osobach Pana gen. bryg. Andrzeja Kaczyńskiego i Pana gen. bryg. Janusza Sobolewskiego oraz Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON Pana Romualda Hoffmana o życzliwość i wsparcie działalności naszego Związku.