DOKUMENTUJEMY NASZĄ HISTORIĘ

W 2010 r. Zarząd Główny Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności rozpoczął pracę nad zebraniem i całościowym ujęciem historii jednostek i instytucji Wojsk Łączności funkcjonujących na przełomie wieków. W tej sprawie, na stronach internetowych ŚZPŻŁ i ZŻWP, opublikowany został list otwarty prezesa Zarządu Głównego naszego Związku. Rozesłanych zostało również wiele pism i listów do jednostek wojskowych, instytucji oraz byłych żołnierzy zawodowych służących w wojskach łączności z prośbą o materiały i zdjęcia. Nasze prośby spotkały się z życzliwym przyjęciem. Otrzymaliśmy sporą ilość materiałów uzupełniających posiadaną wiedzę. Cel został osiągnięty. We wrześniu 2012 r. wydana została książka "Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku". Na ponad czterystu stronach książki przedstawiona została historia jednostek i instytucji związanych z wojskową łącznością funkcjonujących w latach 1990-2010. W pierwszej części książki przedstawione zostały jednostki wojskowe, które na przełomie wieków zostały rozwiązane. W drugiej części znajduje się opis jednostek łączności, które po reorganizacji pozostały na militarnej mapie Polski. W trzeciej części została przedstawiona historia ośrodków szkolenia, instytutu, zakładów, warsztatów i składów łączności. Instytucje te wspierały i w dalszym ciągu wspierają jednostki liniowe wykwalifikowaną kadrą, myślą techniczną, nowoczesnym sprzętem i jego remontami.

Pierwsze egzemplarze książki trafiły do rąk delegatów i gości VII Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, który odbył się 13 i 14 września 2012 r.

Podczas zbierania i opracowywania materiałów dotyczących Wojsk Łączności spotkaliśmy się z życzliwością wielu osób i instytucji.

Za okazaną pomoc wyrażamy serdeczne podziękowanie instytucjom:

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, Zarząd Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, 6. Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., 5. Rejonowe Warsztaty Techniczne, 10. Rejonowe Warsztaty Techniczne, Skład Zegrze.

Za okazaną pomoc wyrażamy serdeczne podziękowanie niżej wymienionym osobom:

Andrzej Bischoff, Artur Chlebowski, Jakub Dawidowski, Włodzimierz Frączak, Zbigniew Gerlach, Irena Gziut, Mariusz Jaros, Dariusz Kielich, Józef Kowalski, Zbigniew Kręcioch, Mirosław Krysiak, Marian Moneta, Jan Myślak, Marcin Ochman, Wojciech Pochmara, Wojciech Reszka, Edmund Smakulski, Zenon Sodzawiczny, Janusz Szner, Mariusz Szostko, Andrzej Szymonik, Stanisław Śledź, Zygmunt Traczyk, Zbigniew Wesołowski, Zbigniew Wysocki, Robert Zawicki, Zbigniew Zmaczyński.

Pierwsze wydanie książki ukazało się dzięki osobistemu zaangażowaniu gen. bryg. Wojciecha Wojciechowskiego, płk. Bogumiła Tomaszewskiego oraz ppłk. Mirosława Pakuły. Nakład pierwszego wydania książki był niewielki. Z tego powodu książka nie trafiła do wszystkich członków naszego Związku. Jeśli zaistnieją sprzyjające warunki nastąpi drugie jej wydanie. Będzie wówczas możliwość poprawienia dostrzeżonych błędów oraz wykonania stosownych uzupełnień. W celu dokonania tych zmian zwracam się z prośbą o uwagi, materiały i zdjęcia, które pomogą usunąć zaistniałe błędy oraz wzbogacić zawarte informacje. Wszystkich, którzy zechcą podzielić się uwagami oraz udostępnić posiadane materiały proszę o kontakt telefoniczny na nr telefonu 504221193 lub e-mailowy na adres saling44@wp.pl.