Nasi partnerzy


Pamiętali o Nas

Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki na ręce prezesa Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysława Hucała wpłynęły życzenia od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca oraz Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Roberta Kasperczuka. Adresatem życzeń są członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Dziękujemy Panom Pułkownikom za życzenia i pamięć w tym tak ważnym dniu dla każdego łącznościowca, zarówno tego będącego w służbie czynnej jak i tego, który już tę służbę zakończył. Członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności zaliczają się do obu kategorii.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com