Nasi partnerzy


Pożegnanie Komendanta

W dniu 30 czerwca płk dr Ireneusz Fura zakończył służbę wojskową na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Przez osiem lat kierowania Centrum spotkaliśmy się ze strony płk. Fury z wieloma dowodami sympatii i wsparcia działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W tym tak ważnym dniu prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał w imieniu wszystkich członków Związku podziękował płk. Ireneuszowi Furze za owocną współpracę i wręczył okolicznościowe życzenia oraz pamiątkową statuetkę.

Z dniem 1 lipca na stanowisko komendanta CSŁiI wyznaczony został płk Robert Kasperczuk, któremu życzymy sukcesów na tak ważnym stanowisku i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała równie pomyślnie jak dotychczas.


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com