Nasi partnerzy


Porozumienie podpisane

25 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Jest to formalne usankcjonowanie wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy od chwili powstania w roku 1993 aktywnie współpracuje z zegrzyńskim ośrodkiem szkolenia kadr łączności. Początkowo z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Łączności a od 1997 roku z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W swojej działalności staramy się kształtować w społeczności lokalnej pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych oraz upowszechniać tradycje i historię wojsk łączności i informatyki. Regularnie bierzemy aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Od roku 2012 na terenie Garnizonu Zegrze aktywnie działa Oddział Zegrze naszego Związku. Od września 2013 roku na terenie kompleksu koszarowego w Zegrzu znajduje się siedziba zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Porozumienie podpisali komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura oraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com