Nasi partnerzy


Porozumienie zaktualizowane

W dniu 20 maja 2020 roku zakończyła się (korespondencyjna ze względu na odległość) procedura podpisania aneksu do porozumienia o współpracy pomiędzy 6 batalionem dowodzenia Sił Powietrznych a Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności. Aneks został podpisany ze względu na potrzebę dostosowania treści porozumienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Porozumienie podpisali dowódca batalionu ppłk Daniel Dąbek oraz prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał. Oczywiście nadal naturalnym beneficjentem i realizatorem porozumienia będzie Oddział Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com