Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 15 stycznia 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia zatwierdzony został Roczny Plan Działalności ŚZPŻŁ na rok 2020, omówiono stan opłacania składek członkowskich. Ponadto m.in. rozpatrzono wnioski Zarządu Oddziału Śrem o wyróżnienia oraz zaakceptowano decyzję Prezydium Zarządu Głównego o powołaniu oddziału Koszalin.

W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Kol. Mirosław Posłuszny.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com