Posiedzenie Prezydium ZG ŚZPŻŁ

W dniu 11 grudnia w gościnnej Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Wśród wielu poruszanych spraw dwie wydają się pierwszoplanowe. Prezydium przyjęło wstępną wersję Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2020, która zostanie przedstawiona Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia. Druga to podjęcie decyzji o powołaniu kolejnego oddziału Związku - Oddziału Koszalin. W chwili obecnej oddział liczy 9 członków ale sądzimy że ta liczba szybko ulegnie powiększeniu. Życzymy członkom Oddziału Koszalin owocnej działalności.


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com