Okolicznościowa prelekcja

Ostatnim akcentem Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu była prelekcja wygłoszona na ten temat w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w dniu 15 września. Prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Prelegent omówił dzieje ośrodka szkolenia łącznościowców w Zegrzu na przestrzeni 100 lat oraz rozwój sprzętu łączności, który nierozerwalnie związany jest ze szkoleniem. Po prelekcji był czas na wymianę poglądów, dyskusje i autografy współautora książki (napisana wspólnie z Mirosławem Pakułą) o zegrzyńskim ośrodku.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com