100 lat minęło jak...

W dniu 12 września w Zegrzyńskich koszarach odbyły się obchody Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. We wrześniu 1919 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Zegrzu Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Z przerwą na działania wojenne proces szkolenia łącznościowców trwa aż do dziś.

Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości, obecni byli szefowie i dowódcy jednostek łączności wszystkich szczebli. Obecne było liczne grono absolwentów zegrzyńskiego ośrodka oraz byli jego dowódcy. Obchody uatrakcyjnił pokaz nowoczesnego sprzętu łączności oraz tradycyjna już wojskowa grochówka. Jak przy takich okazjach bywa wręczonych zostało wiele wyróżnień. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał miał w tym swój udział. Wyróżnienia otrzymali zarówno członkowie Związku jak i osoby wspierające nas w codziennej działalności.

Ostatnim oficjalnym akcentem obchodów było odsłonięcie pomnika poświęconego Jubileuszowi. Odsłonięcia dokonali Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Pani Zofia Potkowska, córka patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora Cepy oraz najmłodszy żołnierz Centrum. Ciekawostką jest fakt, że pomnik ma kształt "łącznościowej" błyskawicy.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com