Drugie posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w IX kadencji

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się w Zegrzu drugie w IX kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:

  • Podsumowanie działalności Związku w roku 2018;
  • Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018;
  • Przyjęcie Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2019;
  • Omówienie planu wydawniczego na rok 2019;
  • Sytuacja personalna w oddziale Białobrzegi.


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com