Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 24 października odbyło się pierwsze w IX kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wziął Prezes Honorowy Związku gen. bryg. Edmund Smakulski.

Pierwszym punktem spotkania było podpisanie protokołu przekazania obowiązków prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Protokół podpisali ustępujący prezes gen. bryg. Edmund Smakulski i nowo wybrany na IX WZD prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał.

W dalszej części wiceprezes ppłk Mirosław Pakuła poinformował o stanie zaawansowania Komunikatu 35. Komunikat jest w trakcie składania natomiast jego wydruk może się opóźnić z powodu remontu pomieszczeń drukarni.

Następnie został omówiony planowany udział Związku w obchodach 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Jednym z głównych punktów będzie wystawa sprzętu łączności w Muzeum Historycznym w Legionowie, której współorganizatorem będzie oddział Zegrze. Otwarcie planowane jest podczas Nocy Muzeów 18 maja 2019 roku.

W końcowej części posiedzenia dyskutowano nad propozycjami do Planu Działalności Związku na rok 2019.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com