Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ

W dniu 19 lipca 2018r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było omówienie stanu przygotowań do obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ oraz IX Walnego Zjazdu Delegatów. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Edmund Smakulski, wiceprezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Mirosław Pakuła, skarbnik ZG ŚZPZŁ Kol. Agata Purzycka i sekretarz ZG ŚZPŻŁ Kol. Mieczysław Hucał.

W pierwszej części posiedzenia uszczegółowiono planowany przebieg uroczystości. Ustalono że prowadzącym obrady Walnego Zjazdu oraz uroczystości Jubileuszu 25-lecia Związku będzie wiceprezes ZG Kol. Mirosław Pakuła. Kol. Mieczysław Hucał jest odpowiedzialnym za przygotowanie ceremonii wręczenia sztandaru oraz wręczenia wyróżnień.

W dalszej części zaakceptowano przedstawioną przez sekretarza ZG ŚZPZŁ propozycję osób do których wysłane zostaną zaproszenia do udziału w uroczystościach. Na liście znaleźli się m.in. fundatorzy sztandaru, przedstawiciele władz wojskowych korpusu łączności i informatyki, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Związkiem.

Następnie rozpatrzono wnioski z oddziałów i przygotowano propozycję wyróżnień, którą rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny ŚZPŻŁ. Po raz pierwszy wskazano kandydatów do wyróżnienia Krzyżem "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ".

W końcowej części spotkania dyskutowano nad wprowadzeniem poprawek do Statutu Związku. Swoje wnioski w tym zakresie oddziały będą mogły zgłaszać do końca sierpnia.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com