Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ cz. II

W dniu 8 maja w Muzeum Okręgowym w Sieradzu została ponownie uroczyście otwarta stała wystawa sprzętu łączności " Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Wystawa w większej sali, w nowej aranżacji z większą ilością eksponatów, której współautorem jest Sieradzki Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Wystawa istnieje od 6 grudnia 2012 roku. Prezentowany na niej sprzęt obejmuje okres od końca II wojny światowej do współczesności. W głównej mierze jest to sprzęt, który był na wyposażeniu miejscowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz jej poprzedniczek. W roku 2014 sali ekspozycyjnej w której zorganizowana została przygotowana wystawa nadano imię byłego dowódcy brygady i Prezesa Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ płk. Władysława Hammera.

Na dzisiejszą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości w osobach: Starosty Sieradzkiego Pana Mariusza Bądziora, Wicestarosty Sieradzkiego Pana Marka Kanickiego, Prezydenta Sieradza Pana Pawła Osiewały, Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk. Roberta Krupy oraz żony Ś.P. płk Władysława Hammera Pani Janiny Hammer. Nie zabrakło członków Oddziału Sieradz z Prezesem Oddziału płk. Markiem Lewandowskim i członkiem Zarządu Głównego płk. Janem Kowalskim. W otwarciu wystawy wziął również udział Sekretarz Zarządu Głównego i jednocześnie Prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał, który wręczył dyrektorowi Muzeum Panu Piotrowi Gutbierowi symboliczny akt przekazania dwóch eksponatów, które zostały przekazane do tutejszego muzeum. Przekazana została również książka wydana przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, a poświęcona sprzętowi łączności wojskowej na przestrzeni niemal 100 lat.

Jest to jedno z nielicznych muzeów w Polsce, które w formie "wystawy stałej" tak wspaniale popularyzuje tradycje łączności wojskowej, a jedyne które robi to w ścisłej współpracy ze Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com