Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ cz. II

Ujrzała "światło dzienne" druga część książki Kol. Jana Kowalskiego "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Wartością każdej organizacji są ludzie stąd też główną częścią książki są biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie zdążyli podać danych do pierwszego wydania bądź dołączyli do nas po jego wydaniu.

Książka zawiera również obszerną historię światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Znajdziemy tutaj również wykazy osób wyróżnionych przez Związek tytułami honorowymi, wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku" oraz wyróżnionych medalem "W uznaniu zasług dla Związku". Całość zamyka wykaz członków wykazanych w biogramach z podaniem części książki i strony na której dane te się znajdują.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com