VIII posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 09.10.2017 roku ósme w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:

  • Przedstawienie porządku posiedzenia. Informacje wstępne.
  • Podjęcie działań mających na celu pozyskanie sztandaru Związku.
  • Organizacja i przebieg obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ.
  • Przygotowanie i organizacja IX Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ.
  • Ocena pracy i wykonania zadań w III i początku IV kwartału.
  • Uzgodnienie propozycji wyróżnień.
  • Sprawy różne.


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com