Spotkanie w dniach 13 - 14 maja 2016 roku z okazji Jubileuszu 5. rocznicy powstania Oddziału Bydgoszcz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Związku" w dniach 13-14.05.2016 roku odbyły się Jubileuszowe obchody pięciolecia powstania Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ z udziałem zaproszonych gości.

Organizatorami uroczystości byli członkowie Oddziału Bydgoszcz na czele z prezesem Zarządu Oddziału Kol. płk. Wojciechem Reszką i z udziałem członka Zarządu Głównego Związku Kol. płk. Jana Myślaka. Na wstępie dziękujemy wszystkim kolegom Oddziału Bydgoszcz i wszystkim organizatorom uroczystości, za wspaniałe przygotowanie spotkania podczas którego mogliśmy wysłuchać kilka ciekawych wystąpień dotyczących historii jednostek Pomorskiego Okręgu Wojskowego, podzielić się informacjami dot. systemów łączności i informatyki oraz złożyć wizytę w Kolejowych Zakładach Łączności.

W uroczystości uczestniczyli Koledzy: Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski, Członkowie Honorowi Związku: gen. bryg. Witold Cieślewski, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i Kmdr Marian Moneta, oraz prezes Zarządu Oddziału Warszawa Rakowiecka płk Zbigniew Kosobucki oraz prezes Zarządu Oddziału Śrem płk Ryszard Wróbel i członek Zarządu Głównego Związku mjr Andrzej Korneluk.

Program uroczystości obejmował: wizytę w Kolejowych Zakładach Łączności Bydgoszcz, uroczystości rocznicowe w WDW Pieczyska, uroczyste spotkania uczestników uroczystości obejmujące wystąpienia i prezentacje dot. historii jednostek Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz współczesnych systemów teleinformatycznych. Nie zapomniano również o wyróżnieniach członków Oddziału. Bardzo miłym akcentem było wręczenie uczestnikom uroczystości pamiątek dot. Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Medalem "W uznaniu zasług dla Związku" wyróżniony został Kol. płk Tadeusz Mordaka.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dot. nowoczesnych systemów teleinformatycznych zaprezentowana przez przedstawiciela bydgoskiej firmy TELDAT. Systemy te stosowane są w Siłach Zbrojnych RP, w tym w zagranicznych misjach pokojowych. Również dostępne dla Sił Zbrojnych są usługi satelitarne. Przedstawiono system "Jaśmin", który jest systemem wspomagania dowodzenia. SWD C3IS Jaśmin umożliwia funkcjonowanie nowoczesnych i wcześniejszych systemów oraz współpracę innych systemów stosowanych poza Siłami Zbrojnymi.

Bardzo interesujące były wystąpienia dot. historii jednostek POW. Prezes Zarządu Oddziału Bydgoszcz Kol. płk Wojciech Reszka przedstawił ciekawą prezentację "Szczątki i okruchy historii. To co zostało. 4 pułk łączności". Historia oraz dzieje 4. Samodzielnego pułku łączności są wpisane w historię i działania 2 Armii WP.

Kolejna prezentacja to "Wojsko Polskie w Świeciu", którą przedstawił Kol. płk Janusz Szner. Zaprezentował genezę powstania garnizonu wojskowego w Świeciu n/Wisłą oraz historię 12. pułku radioliniowo-kablowego (12prlk), który powstał w 1972 roku.

Kol. płk Stanisław Włodarczyk przekazał ciekawą informację dot. 2. Okręgowych Warsztatów Sprzętu Łączności a Kol. płk Jan Ćwikła przekazał informacje z historii Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy.

Nie zabrakło oczywiście danych dot. spotkania założycielskiego O/Bydgoszcz ŚZPŻŁ, które odbyło się dn. 3 marca 2011 roku i krótkiej informacji dot. historii Oddziału. Ten "rys historyczny" przedstawił współzałożyciel Oddziału Bydgoszcz, obecny członek Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, Kol. płk Jan Myślak.


Po spotkaniu założycielskim - Bydgoszcz, 3 marca 2011 roku.

Serdeczne życzenia i pozdrowienia od członków Oddziałów ŚZPŻŁ odczytali prezesi Zarządów Oddziałów: O/Warszawa Rakowiecka - Kol. płk Zbigniew Kosobucki, O/Śrem - Kol. płk Ryszard Wróbel.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski. Podziękował całemu Oddziałowi Bydgoszcz za pracę członków Oddziału. Odczytał i uroczyście wręczył prezesowi Zarządu Oddziału Bydgoszcz Kol. płk. Wojciechowi Reszka pismo okolicznościowe z życzeniami oraz pamiątkową Statuetkę.

Następnie Prezes przekazał i wręczył okolicznościowe pismo od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 gen. bryg. Józefa Nasiadki, który oprócz życzeń i pozdrowień dla Członków i Sympatyków Oddziału, przekazał wyrazy uznania i najwyższego szacunku za poświęcenie i pracę na rzecz kontynuowania łącznościowych tradycji i integracji środowiska Żołnierzy Łącznościowców.

Kol. gen. bryg. Edmund Smakulski przekazał w imieniu Zarządu Głównego wyrazy uznania i szacunku za zaangażowanie i pracę na rzecz kontynuowania łącznościowych tradycji, upamiętniania historii wojskowej łączności i informatyki oraz integracji środowisk naszych żołnierzy i pracowników. Podziękował za bardzo dobrze i interesująco zorganizowane spotkanie i przekazał w imieniu członków Związku najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w znakomitym zdrowiu i pomyślności dla wszystkich członków Oddziału oraz Ich Rodzin.

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com