II posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji.

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 11.02.2016 roku drugie w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:

 1. Podsumowanie działalności w 2015 roku, w tym informacja dot. stanu ewidencyjnego;
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego;
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i przekazanie do Komisji Rewizyjnej;
 4. Przyjęcie, wcześniej uzgodnionego, Rocznego Planu Działalności Związku na 2016 r.;
 5. Rozpatrzenie wniosków Zarządów Oddziałów o wyróżnienia członków Związku;
 6. Ocena opłacania składek członkowskich i podjęcie stosownej uchwały;
 7. Sprawy różne, a w tym:
  • przygotowanie medali "W uznaniu zasług dla Związku";
  • opracowanie Komunikatu Nr 33;
  • zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Gł. w dn. 09.11.2015 roku.

Zatwierdzone dokumenty wysłane będą również do przewodniczących: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz do prezesów Zarządów Oddziałów.

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com