I posiedzenie Zarządu Głównego w VIII kadencji

W dniu 09 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze w VIII kadencji posiedzenie władz naczelnych Związku. Miejscem spotkania tradycyjnie była nasza zegrzyńska siedziba. W posiedzeniu wzięli udział prezes, wiceprezes oraz ustępujący i przyjmujący obowiązki skarbnika i sekretarza Zarządu Głównego.

Na wstępie prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski podziękował Oddziałom Zegrze i Warszawa Rakowiecka, oraz wszystkim którzy złożyli wizyty i oddali Hołd na cmentarzach tym którzy odeszli na wieczną wartę.

Następnie odbyło się przekazanie obowiązków skarbnika i sekretarza Zarządu Głównego Związku. Obecnie skarbnikiem jest koleżanka Agata Purzycka a sekretarzem kolega Mieczysław Hucał. Przekazano między innymi dokumentację finansową, pieczęcie oraz pozostałe dokumenty pomocnicze. Prezes gen. bryg. Edmund Smakulski zobowiązał dotychczasowych skarbnika i sekretarza do zakończenia spraw związanych z decyzjami podjętymi na ostatnim Zjeździe a dotyczącymi m.in. zmian w KRS-ie.

W dalszej części zebrania prezes przedstawił zasadnicze zamierzenia na najbliższą VIII kadencję. Jednym z najważniejszych zamierzeń jest właściwe przygotowanie się do obchodów Jubileuszu 25 lecia istnienia ŚZPŻŁ, który przypada na 2018 rok. Pozostałe zadania i zamierzenia zostały określone przez VIII Walny Zjazd Delegatów Związku.

15 listopada został określony jako graniczny na przesyłanie propozycji z oddziałów do Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2016.

W trakcie omawiania spraw "różnych" gen. Smakulski poinformował o rezygnacji Oddziału Warszawa Rakowiecka ze zmiany nazwy. Ponadto zdecydowano o przedłużeniu umowy na prowadzenie strony internetowej i serwera u dotychczasowego dostawcy usług.

Zdecydowano że kolejne zebranie Zarządu Głównego ŚZPZŁ odbędzie się pod koniec stycznia, którego głównym celem będzie podsumowanie realizacji zamierzeń w roku 2015 i zatwierdzenie planu działalności na rok 2016.

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com