VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

25 i 26 września w Zegrzu odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów. Były to najważniejsze w działalności Związku w 2015 r. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2015-2018. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na VIII kadencję.

Współorganizatorem Zjazdu był Oddział Zegrze. Członkowie tego Oddziału pod kierownictwem prezesa Zarządu Oddziału i członka Zarządu Głównego Kol. płk. Mieczysława Hucała wykonali wielką pracę dotyczącą przygotowania VIII WZD: zgromadzenie materiałów zjazdowych, uzgodnienie szczegółów technicznych, przygotowanie sal obrad i wiele innych zagadnień logistycznych. Grupa organizacyjna przygotowała salę obrad oraz sekretariat do działania. Pracy było sporo: przygotowanie materiałów zjazdowych dla delegatów, wystrój pomieszczeń, organizacja wystawy i wiele innych. W pierwszym dniu obrad uczestnicy Zjazdu mogli obejrzeć eksponaty sprzętu łączności, które udostępnił ze swoich zbiorów prezes Oddziału Zegrze płk Mieczysław Hucał. Eksponaty prezentowały rozwój sprzętu łączności od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Dziękujemy Koledze Prezesowi i całemu Oddziałowi Zegrze za wielką pracę.

Obrady Zjazdu zaszczyciło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP gen. bryg. Józef Nasiadka, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ płk Piotr Wojton, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusz Fura, Szef 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Czcibor Ziemowit Powęska oraz byli szefowie centralnych instytucji łączności MON oraz łączności i informatyki SG WP w osobach: gen. dyw. Stanisław Krysiński, gen. bryg. Henryk Andracki, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i płk. Andrzej Brzoza.

Otwarcia obrad VIII Walnego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski. Po powitaniu gości i delegatów uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków Związku. Prowadzący obrady ppłk Mirosław Pakuła przedstawił porządek obrad a następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych. Nastąpił czas sprawozdań. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes gen. bryg. Edmund Smakulski. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z działalności Związku w ostatniej kadencji, do których zaliczył m.in. powstanie trzech nowych oddziałów - Zegrze, Białobrzegi i Białystok. W dalszej części wystąpienia gen. Smakulski zaproponował kierunki i zadania na następną kadencję jakie powinien realizować Związek. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył czterem kolegom dokumenty poświadczające wpisanie ich do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku". Zaszczytu tego dostąpili: płk Jan Kowalski, ppłk Mirosław Pakuła, płk Bogumił Tomaszewski oraz płk Zbigniew Kosobucki.

W dalszej części obrad zaprezentowane zostały: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Pierwszy dzień Zjazdu zakończyła uroczysta kolacja.

Drugi dzień rozpoczął się od dyskusji i głosowania zmian w najważniejszym dokumencie Związku - Statucie. W imieniu Zarządu Głównego propozycje zmian przedstawił ppłk Mieczysław Hucał.

Następnie przystąpiono do wyboru władz naczelnych - Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowań w VIII kadencji władze naczelne Związku będą składały się z następujących osób:

Zarząd Główny:
 1. Edmund Smakulski - prezes
 2. Mirosław Pakuła - wiceprezes
 3. Agata Purzycka - skarbnik
 4. Mieczysław Hucał - sekretarz
 5. Marian Jakóbczak - członek
 6. Bogumił Tomaszewski - członek
 7. Andrzej Korneluk - członek
 8. Jan Kowalski - członek
 9. Jan Myślak - członek
 10. Jacek Kapuściarek - członek

Komisja Rewizyjna:
 1. Józef Krzywkowski - przewodniczący
 2. Mirosław Posłuszny - zastępca przewodniczącego
 3. Franciszek Chiliński - członek
 4. Roman Kuszak - członek
 5. Włodzimierz Niedźwiecki - członek

Sąd Koleżeński:
 1. Edward Włodarczyk - przewodniczący
 2. Witold Korneszczuk - zastępca przewodniczącego
 3. Tadeusz Mordaka - członek
 4. Eugeniusz Kaźmierczak - członek
 5. Jerzy Pawluk - członek

Kolejny punkt obrad to prezentacja projektu uchwały VIII Walnego Zjazdu Delegatów. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie wystąpił gen. bryg. Edmund Smakulski, który jeszcze raz podziękował za pracę władz naczelnych w ostatniej kadencji, pogratulował koleżance i kolegom wyboru do władz na kolejną kadencję oraz w kilku zdaniach nakreślił zadania stojące przed Związkiem w najbliższych latach. Życzył wszystkim owocnej współpracy, zdrowia i satysfakcji z działalności związkowej, powodzenia w zakresie utrzymywania więzi koleżeńskich z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki. Podziękował za dotychczasową działalność i życzył sukcesów w kolejnej VIII kadencji władz naczelnych.

Ostatnim punktem programu Zjazdu było zamkniecie jego obrad przez nowo wybranego prezesa Zarządu Głównego Kolegę gen. bryg. Edmunda Smakulskiego. Tym samym VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności przeszedł do historii.

Relacja ze Zjazdu ukazała się również w Gazecie Powiatowej
(Kliknij aby przeczytać)


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com