Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Legionowo dn. 27 marca 2015 r.

W dniu 27.03.2015r. w siedzibie Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, na zaproszenie Kierownika Filii, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku płk. Mirosława Pakuły, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było szczegółowe omówienie planu przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszony gość - członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał.

Porządek posiedzenia:
  1. Uzgodnienia dot. VI Konferencji Łączności w Sieradzu w dn, 22-23.04.2015r.;
  2. Udział w obchodach Jubileuszu 20-lecia utworzenia Oddziału Śrem ŚZPŻŁ;
  3. Przygotowanie Posiedzenia Zarządu Głównego ( dn. 22.04.2015r.) dot. VIII WZD;
  4. Szczegółowe ustalenia i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów;
  5. Sprawy różne.

Na "VI Ogólnopolską Konferencję Łączności" zaproszeni są członkowie Władz Naczelnych Związku i prezesi Oddziałów Terenowych. Udział biorą również zaproszeni członkowie honorowi. Związek jest współorganizatorem corocznej Konferencji w Sieradzu.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Śrem zostaliśmy zaproszeni na uroczystości w dn. 25 i 26 kwietnia 2015r. Udział wezmą przedstawiciele Władz Naczelnych, prezesi Zarządów Oddziałów i zaproszeni członkowie Związku.

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbędzie się w dn. 22 kwietnia 2015r. w godz. 12.00-13.30 w Sieradzu. Na posiedzenie zaprosiliśmy przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz prezesów Zarządów Oddziałów ŚZPŻŁ. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na coroczną Konferencję Łączności. Posiedzenie jest wyjątkowo ważne, gdyż dotyczy między innymi przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów Związku w dniach 25 i 26 września 2015 roku.

W dalszej części obrad omówiono i uzgodniono przedsięwzięcia dotyczące udziału w przygotowaniach, organizacji i przebiegu Zjazdu. Prezes Zarządu Oddziału Zegrze - członek Zarządu Głównego poinformował o już zrealizowanych przez Oddział przedsięwzięciach na rzecz sprawnego przeprowadzenia Walnego Zjazdu i uzgodnił realizację kolejnych.

Ważne ustalenia Prezydium, w tym działalność Komitetu Organizacyjnego zostaną przekazane i omówione na posiedzeniu Zarządu Głównego w dn. 22 kwietnia 2015 roku. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Kol. płk Bogumił Tomaszewski i członkowie Komitetu przedstawią propozycje dot. planu przebiegu i zadania dla organizatorów.

Główna tematyka to uzgodnienie planu przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 25-26.09.2015r., oraz działalność Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

Prezydium Zarządu Głównego składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Związku za pracę w I kwartale 2015 roku. Prosimy o zaangażowanie w proces przygotowania VIII WZD. Zwracamy się ze szczególną prośbą do prezesów Zarządów Oddziałów o realizację przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów, szczególnie obowiązków określonych w Statucie Związku tak, aby na posiedzeniu Zarządu Głównego w kwietniu, dopracować szczegóły. Wszystkich członków Zarządu Głównego prosimy o udzielenie wsparcia Oddziałom i w sprawach wymagających uzgodnienia kontaktowanie się z członkami Prezydium. Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.

Omówiono również sprawy bieżące, w tym przygotowanie Komunikatu nr 31 oraz pomoc i współpracę z nowo utworzonymi Oddziałami ŚZPŻŁ (Białobrzegi i Białystok).

Na zakończenie, wiceprezes Zarządu Głównego - Kierownik Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, Kol. płk Mirosław Pakuła, zapoznał nas z Muzeum i planem przygotowania nowej wystawy, której otwarcie nastąpi w maju 2015 roku.

Prezes Zarządu Głównego
Edmund Smakulski      

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com