Obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁII

W dniach 7 oraz 10-11 września w Legionowie i Zegrzu trwały obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Współorganizatorem obchodów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności.

7 września odbyło się w Muzeum Historycznym w Legionowie otwarcie wystawy "Druciki, pająki, radziki ... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu". Organizatorami wystawy było Muzeum Historyczne w Legionowie, Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Na wystawie zgromadzono ponad 100 bardzo interesujących eksponatów pochodzących z zasobów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz prywatnej kolekcji prezesa Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała - pomysłodawcy wystawy. Wśród grona znamienitych osób otwierających wystawę znaleźli się: Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański, wiceprezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk Mirosław Pakuła, sekretarz Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski, Komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura oraz liczne grono członków naszego Związku, żołnierzy CSŁiI oraz mieszkańców Legionowa. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się prezesi Oddziałów Warszawa-Rakowiecka i Śrem - płk Zbigniew Kosobucki i płk Ryszard Wróbel. Wystawa będzie czynna do końca roku, serdecznie zapraszamy do jej zwiedzania.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)

10 września to konferencja "Ludzie 95-lecia - twórcy historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia łączności", której współorganizatorem był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. Konferencję prowadził wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku ppłk Mirosław Pakuła. Konferencja podzielona była na dwie sesje, z których pierwsza poświęcona była komendantom ośrodka a druga oficerom, podoficerom i pracownikom wojska. Po zakończeniu obrad sekretarz Zarządu Głównego Związku płk Bogumił Tomaszewski wręczył Komendantowi CSŁiI płk. Ireneuszowi Furze legitymację "Honorowego Członka ŚZPŻŁ", a prezesowi Oddziału Śrem płk. Ryszardowi Wróblowi potwierdzenie wpisania jego osoby do "Księgi Zasłużonych dla ŚZPŻŁ". Następnie płk Tomaszewski w imieniu Prezesa Zarządu Głównego gen.bryg. Edmunda Smakulskiego wręczył Medale "Za zasługi dla Związku" wiceprezesowi Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mirosławowi Pakule oraz prezesowi O/Zegrze ppłk. Mieczysławowi Hucałowi. Na zakończenie konferencji nastąpiło podpisanie aktu przekazania zbiorów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Zbiory gromadzone były ponad 20 lat, w tym roku po zakończeniu katalogowania przez członków Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ były gotowe do przekazania. Zawierają tysiące stron dokumentów, fotografii oraz innych pamiątek po łącznościowcach. Akt przekazania ze strony Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podpisał sekretarz Zarządu Głównego płk Bogumił Tomaszewski, a ze strony CSŁiI komendant płk dypl. Ireneusz Fura. Należy wspomnieć, że konferencję poprzedziła wzruszająca uroczystość nadania imienia pierwszego Komendanta CSŁiI w Zegrzu płk Jerzego Ceglarka auli w której odbywały sie obrady. W uroczystości wzięła udział żona płk. Ceglarka wraz z rodziną. Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy udali się do Klubu CSŁiI na spotkanie pokoleń.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)

Trzeci dzień obchodów - 11 września rozpoczął się od zebrania Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Gospodarzem zebrania był Oddział Zegrze, a obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu Głównego ppłk Mirosław Pakuła. Porządek obrad obejmował sprawozdania z działalności członków Zarządu Głównego oraz prezesów Oddziałów za ostatni okres oraz prezentacja zadań na kolejny kwartał. Następnie ppłk Pakuła w imieniu Prezesa ocenił pracę poszczególnych oddziałów. Wysoko oceniony został Oddział Zegrze. Najbardziej podniosłym momentem było wręczenie przez ppłk Mirosława Pakułę kilkunastu medali "Za zasługi dla Związku" osobom zaproszonym na posiedzenie Zarządu Głównego. Po zakończeniu zebrania wszyscy udali się na plac apelowy gdzie odbywały się oficjalne uroczystości z okazji 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁiI. Na zakończenie obchodów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi CSŁiI gen.bryg. Heliodorowi Cepie. Tablicę odsłoniła córka Patrona pani Zofia Potkowska.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)

Ze względów zdrowotnych w uroczystościach nie uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności gen.bryg. Edmund Smakulski.ppłk Mieczysław HucałDesign i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com