Wizyta członków ŚZPŻŁ na ćwiczeniach NATO
10-11 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności ŚZPŻŁ na 2014 rok" odbyła się wizyta członków Związku, podczas ćwiczeń CWIX 2014 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise), w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy (JOINT FORCE TRAINING CENTRE). Organizatorem tej wizyty w dniach 10-11.06.2014r. był prezes Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ Kolega płk Wojciech Reszka.

Ćwiczenie obejmowało testowanie koalicyjnej interoperacyjności bojowej. Jest to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w NATO, organizowane corocznie przez Sojusznicze Dowództwo Transformacji z myślą o sprawdzeniu i promowaniu interoperacyjności coraz bardziej skomplikowanych teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia. Oprócz złożenia wizyty w roli obserwatorów ćwiczenia, grupa członków naszego Związku brała udział w zamierzeniach towarzyszących, organizowanych przez Oddział Bydgoszcz ŚZPŻŁ.

W dniu 10.06.2014r. odbyło się zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci i byłych koszar 12 pułku radioliniowo-kablowego w Świeciu oraz spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta. Władze Świecia potraktowały nasz przyjazd jako promocję swojego miasta. Jesteśmy z tego dumni. Tam dalej żyje wielu byłych żołnierzy 12 prlk i stale odnawiane są wspomnienia związane z wojskiem. Kultywowane są piękne tradycje Wojsk Łączności i Informatyki. Osobiście przywitali nas: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Wójcik i wicestarosta Świecia Pani Barbara Studzińska. Dziękujemy za pięknie zorganizowane spotkanie i prezentacje niezwykłych miejsc miasta Świecie i jego historii. Byliśmy pod wrażeniem jak wspaniale zagospodarowano koszary i obiekty byłego pułku - naszej jednostki. Spotkaliśmy się również z naszym przyjacielem Księdzem Kanonikiem płk. Zenonem Surmą - Dziekanem Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

W dn. 11 czerwca odbyła się wizyta w JFTC w Bydgoszczy. Przywitał i przedstawił informację dot. ćwiczenia CWIX 2014, jak również prezentację Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO osobiście Dowódca Pan generał brygady Wojciech Grabowski. Odwiedziliśmy również w Bydgoszczy 1 Pomorską Brygadę Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego (byłe koszary 4 pułku łączności i 4 Bydgoskiego Pułku Dowodzenia). Wysłuchaliśmy informację o zadaniach i organizacji 1 BLog., oraz zwiedziliśmy Salę Tradycji brygady. Na zakończenie naszego pobytu zwiedziliśmy Muzeum Wojsk Lądowych. Tak jak wszystkie przedsięwzięcia ujęte w programie wizyty było to wspaniałe i pouczające zapoznanie się z troską o zachowanie wiedzy dot. historii Wojska Polskiego, uzbrojenia Sił Zbrojnych i oczywiście w tym Wojsk Łączności i Informatyki. Warto było zwiedzać to piękne Muzeum.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim organizatorom wizyty naszej delegacji, w tym również kolegom - byłym i obecnym żołnierzom Wojsk Łączności i Informatyki pracującym w Bydgoszczy, Świeciu i okolicach. To dobra praca i współpraca na rzecz promocji obronności, w tym głównie promocji Wojsk Łączności i Informatyki, oraz utrzymywania więzi koleżeńskich łącznościowców i informatyków z byłymi żołnierzami i pracownikami naszych specjalności. To wspaniała działalność na rzecz współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki dla kultywowania wspólnych tradycji, jak również inicjowania i utrzymywania więzi z innymi organizacjami i instytucjami, w tym cywilnymi, skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców i informatyków.Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Edmund Smakulski
/gen. bryg./

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com