Porozumienie podpisane 9 stycznia 2014 roku.

W zegrzyńskiej siedzibie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem a 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie. Ze strony Związku porozumienie podpisał Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski, ze strony 4 RWT SP dowódca ppłk Czcibor Ziemowit Powęska. W uroczystości uczestniczyli również wiceprezes ZG ŚZPŻŁ ppłk Mirosław Pakuła oraz Prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał.

Porozumienie ma na celu współpracę i wzajemną pomoc w upowszechnianiu tradycji i historii Polskich Sił Zbrojnych, a w szczególności wojsk łączności i informatyki oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Będzie to realizowane między innymi poprzez współudział w organizacji i realizacji przedsięwzięć z zakresu promocji i popularyzacji Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych jak również tradycji i historii wojsk łączności i informatyki wśród społeczności lokalnej oraz historii ŚZPŻŁ.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com