Prace trwają

Pomimo urlopów w Oddziale Zegrze trwają intensywne prace związane z archiwizacją zbiorów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest to żmudna praca, zwłaszcza że "grubsze" rzeczy zostały już zarchiwizowane i pozostała "drobnica". Każde zdjęcie, każdą kartkę trzeba wziąść w ręce, obejrzeć i zakwalifikować do odpowiedniego przedziału czasowego. Na tym etapie pracami kieruje Kol. Andrzej Stefański a trzon zespołu tworzą najmłodsze członkinie Oddziału koleżanki Justyna Sadurek, Aneta Szczygieł i Agata Purzycka. Dzięki ich zaangażowaniu postęp prac jest zauważalny każdego dnia. W miarę wolnego czasu prace wspiera Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał i członek Zarządu Głównego ppłk Mirosław Pakuła. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap - wprowadzanie wszystkich pozycji do ewidencji elektronicznej tak aby później sprawnie przekazać wszystko do biblioteki CSŁiI. Mamy nadzieję że wszystkie prace związane z archiwizacją i przekazaniem zbiorów zakończą się zgodnie z rocznym planem działalności ŚZPŻŁ.

Archiwum zawiera prawdziwe skarby, nie tylko dla łącznościowców ale i dla historyków a nawet zwykłych "zjadaczy chleba". Zarchiwizowane zostały już filmy na taśmach celuloidowych - w dużej mierze dzięki pomocy Prezesa Związku gen. bryg. Edmunda Smakulskiego /kilka szpul zmieściło się na 2 płytach DVD/, mocno zaawansowana jest archiwizacja negatywów fotograficznych polegająca na przetworzeniu ich za pomocą specjalistycznego skanera na postać cyfrową. Ostatnio trafiliśmy na album z oryginalnymi zdjęciami z lat 1914 - 1918 zatytułowany "W wolnych chwilach - z życia pierwszych żołnierzy łączności" - jest to prawdziwe "cudo". Pięknym przykładem, że nie samą wojną żołnierz żyje może być rysunek-kartka okolicznościowa wykonana przez oficera w przerwie walk w grudniu 1942 roku. Półtora roku później autor zginął w czasie bitwy o Monte Cassino. W chwili kiedy pisane są te słowa odnaleźliśmy już WSZYSTKIE Komunikaty Związku poczynając od numeru 1. W tej chwili są przenoszone do postaci elektronicznej i w najbliższym czasie będą udostępnione na stronie internetowej ŚZPŻŁ w zakładce "Publikacje". Ciekawe jest porównanie jak wygląda Komunikat nr 1 i ten ostatni nr 28. Zachęcamy do arcyciekawej lektury.

Każdego dnia coraz bardziej jesteśmy pewni że było warto podjąć ten trud uporządkowania archiwum i pozostawienia tej spuścizny następnym pokoleniom. Po skatalogowaniu zbiorów zostaną one przekazane do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdzie będą udostępnione szerokiej rzeszy odbiorców.

Prezes Oddziału Zegrze
Mieczysław Hucał


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com