Wystawa sprzętu łączności i informatyki w Muzeum w Sieradzu

06. grudnia 2012r. Prezes sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprosili na otwarcie wystawy "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Celem wystawy jest między innymi pogłębianie znajomości tradycji, popularyzowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i mieszkańców regionu.

W ceremonii udział wzięli: Prezes naszego związku - gen. bryg. Edmund Smakulski, byli szefowie Wojsk Łączności MON: gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i gen. bryg. Witold Cieślewski, Dowódca 15.SBWD - płk Roman Januszewski, Zastępca Dowódcy 15SBWD - płk Andrzej Pochopień, Starosta Sieradzki - Dariusz Olejnik, Przewodniczący Rady Miasta Sieradz - Tomasz Olejnik, Wiceprezydent Miasta - Rafał Matysiak i wielu mieszkańców naszego grodu. Uczestniczyli licznie żołnierze i pracownicy wojska 15SBWD oraz członkowie ŚZPŻŁ oddziału "Sieradz".

Pomysł utworzenia takiej ekspozycji zrodził się w 2010r.. Garnizon sieradzki od 1945r do chwili obecnej, nierozerwalnie związany jest z jednostkami łączności. Dwa lata trwały starania o pozyskanie wycofywanego z wojska sprzętu łączności. Dyrektor Muzeum Okręgowego zapewnił odpowiednie pomieszczenie i pomoc fachową. Z dużą życzliwością spotkaliśmy się ze strony dowództwa 15SBWD i Komendy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Na wystawie aktualnie prezentowany jest sprzęt, którym posługiwali się łącznościowcy począwszy od II. Wojny Światowej do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Najstarszy to radiostacje, które często możemy oglądać na filmach z o II Wojnie Światowej: RBM-1, A7B, 10RT. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się radiostacja, która była przeznaczona dla pododdziałów dywersyjno-rozpoznawczych R-359M. Oddzielną grupę stanowią środki radioliniowe (R-405M) i przewodowe (centrale telefoniczne ŁP-10, ŁP-40). Skromnie, ale nie zapomnieliśmy o przedstawieniu komputerów personalnych.

Wiele spraw prezentowanych jest na planszach np.:

  • trudne początki tworzenia wojsk łączności po I. Wojnie Światowej,
  • historia łamania, przez Polaków, kodów niemieckiej "Enigmy",
  • historia garnizonu i stacjonujących w nim jednostek,
  • sieradzcy łącznościowcy w misjach pokojowych.

W planach na przyszłość przewidujemy pozyskiwanie dalszych ciekawych eksponatów.


Prezes Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ
Władysław Hammer(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)