POWSTANIE ODDZIAŁU ZEGRZE ŚZPŻŁ

Idea powołania oddziału Związku w Zegrzu pojawiała się od dawna ale mi to przez długi czas członkami ŚZPŻŁ w Zegrzu byli tylko dwaj koledzy: Mirosław Pakuła i Janusz Czerwiński, którzy w latach 2009 - 2012 byli członkami Zarządu Głównego. Dopiero w 2012 r. z inicjatywy kol. Mirosława Pakuły i kol. Mieczysława Hucała rozpoczęto intensywne przygotowania do zebrania założycielskiego oraz poszukiwanie osób chętnych współuczestniczyć w jego działaniach.

4 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W momencie powoływania Oddziału już 23 osoby z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki były członkami Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a 24 w dniu dzisiejszym złożyła deklarację członkowską. Na zebraniu podjęto uchwałę o utworzeniu ODDZIAŁU ZEGRZE. W jednej chwili staliśmy się najmłodszym ale zarazem jednym z największych oddziałów. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku w osobach Prezesa gen.bryg. Edmunda Smakulskiego, Honorowego Prezesa Związku płk. Stanisława Markowskiego oraz Skarbnika Związku ppłk. Mariana Jakóbczaka. Prezes ZG ŚZPŻŁ wręczył wszystkim nowym członkom Związku legitymacje, oraz ostatni egzemplarz Komunikatu ŚZPŻŁ, w swoim wystąpieniu podziękował za ideę powołania oddziału w Zegrzu i wyraził głęboką radość że tworzą go tak młodzi ludzie co daje nadzieję na kontynuację działalności przez długie lata. Również płk Markowski w swoim wystąpieniu nie krył radości z utworzenia Oddziału w Zegrzu, a ppłk Jakóbczak omówił podstawowe sprawy organizacyjne i w kilku zdaniach przybliżył historię Związku.


"Kolebka Łącznościowców" doczekała się własnego oddziału ŚZPŻŁ

Za obszar działania przyjęliśmy tereny powiatów legionowskiego i nowodworskiego.

Na zebraniu został wybrany pierwszy Zarząd Oddziału Zegrze w składzie:

Prezes - Mieczysław Hucał
Wiceprezes - Piotr Osiński
Sekretarz - Emil Suska
Skarbnik - Iwona Banaszek

Podsumowując zebranie gen. Smakulski życzył Zarządowi Oddziału sukcesów w działalności związkowej, zawodowej i życiu prywatnym i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim obecnym okolicznościowe życzenia .

Na zakończenie nowo wybrany Prezes Oddziału Zegrze wręczył wszystkim uczestnikom zebrania pamiątkowe gadżety z okazji powstania Oddziału Zegrze.


Dane kontaktowe:
tel. (22) 688 37 57 , 883 757/MON/ kom. 722 380 047
Adres do korespondencji :
ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
ODDZIAŁ ZEGRZE
05 -131 Zegrze ul. Juzistek 2
www.szpzl-zegrze.waw.pl
email: szpzl.zegrze@gmail.com


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)
Goście zebrania: /od lewej/ Skarbnik Związku ppłk Marian Jakóbczak, Prezes ZG ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmund Smakulski i Honorowy Prezes Związku płk Stanisław Markowski Wręczanie legitymacji członkowskich ŚZPŻŁ Zarząd Oddziału Zegrze: /od lewej/ Prezes - Mieczysław Hucał, skarbnik - Iwona Banaszek, wiceprezes - Piotr Osiński, sekretarz - Emil Suska Zarząd Oddziału Zegrze z gośćmi zebrania Uczestnicy zebrania /większość/ wraz z przybyłymi gośćmi  Wręczanie pamiątek