Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ 18.10.2012r. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Pierwsze po VII Walnym Zjeździe Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbyło się w dniu 18 października 2012 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Obecni na posiedzeniu byli koledzy:

 • Edmund Smakulski - prezes;
 • Władysław Hammer - wiceprezes Z.Gł. i prezes Oddziału Sieradz;
 • Marian Jakóbczak - skarbnik;
 • Janusz Pomianowski - sekretarz;
 • Andrzej Korneluk - członek Z.Gł.;
 • Jan Kowalski - członek Z.Gł.;
 • Mirosław Pakuła - członek Z.Gł.;
 • Bogumił Tomaszewski - członek Z.Gł.
Z ważnych powodów osobistych nie brali udziału koledzy: Jan Myślak - członek Z.Gł., oraz Arkadiusz Ożarowski - członek Z.Gł. i prezes Oddziału Wrocław.

W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - kol. Ryszard Kałamaga;
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - kol. Edward Włodarczyk;
 • Honorowy Prezes Związku - kol. Stanisław Markowski;
 • Honorowy Członek Związku - kol. Wojciech Wojciechowski;
 • Prezes Oddziału Warszawa-Rakowiecka - kol. Zbigniew Kosobucki;
 • Prezes Oddziału Śrem - kol. Ryszard Wróbel;
 • Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności DWLąd. - płk Karol Gulbas;
 • Zastępca szafa ZDiŁ DWLąd. - płk Marek Stolarz;
 • Komendant CSŁiI - płk Ireneusz Fura.

Celem spotkania było: przyjęcie głównych założeń pracy Zarządu, omówienie zamierzeń Związku na najbliższą kadencję władz oraz określenie zadań realizowanych w 2013 roku.

Na wstępie wręczony został "AKT NADANIA TYTUŁU HONOROWEGO PREZESA ZWIĄZKU" koledze Stanisławowi Markowskiemu.

Pierwszym punktem przyjętego porządku posiedzenia było oficjalne przekazanie obowiązków prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Następnie prezes Zarządu Głównego kol. Edmund Smakulski przedstawił zadania Zarządu wynikające z uchwały VII Walnego Zjazdu Delegatów i Statutu ŚZPŻŁ, oraz złożył życzenia z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Wiele ciepłych słów pod adresem dotychczasowych Władz Naczelnych i całego ŚZPŻŁ, jak również życzenia i zapewnienie dalszej współpracy, przekazał w swoim wystąpieniu szef Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych płk Karol Gulbas.

Najważniejsze problemy zasadniczej części posiedzenia:

 • omówienie zadań Związku na lata 2013-2015 i zamierzeń realizowanych w 2013 roku;
 • uzgodnienie zadań kierunkowych dla członków Zarządu Głównego;
 • określenie zadań dla Oddziałów;
 • przygotowanie propozycji do Rocznego Planu Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2013r.;
 • omówienie zagadnień współpracy z organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki;
 • rozwój działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się w styczniu 2013 roku. Zasadnicza tematyka posiedzenia:

 • podsumowanie roku 2012, a w tym: sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, rozpatrzenie sprawozdania finansowego i przekazanie go do Komisji Rewizyjnej;
 • pprzyjęcie "Rocznego Planu Działalności Zarządu Głównego na 2013 rok";

Ponadto uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego i zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - kolebce łącznościowców. Na zakończenie wszyscy uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni na wspólny obiad.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)