Posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
luty 2012

W dniu 16 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu udział wzięli koledzy: Marian Jakóbczak, Janusz Czerwiński, Mirosław Pakuła i Bogumił Tomaszewski.

Zarząd podsumował realizację zadań i przedsięwzięć ubiegłorocznych oraz przyjął do realizacji Roczny Plan Działalności ZG ŚZPŻŁ na 2012r.

Za najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia uznano zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki konferencji nt. "Generał brygady Heliodor Cepa (1895 - 1974), zasłużony żołnierz wojsk łączności". Konferencja przyczyniła się do przybliżenia sylwetki generała Heliodora Cepy oraz poznania stanu systemów łączności Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej.

Sukcesem było także wydanie dwóch Komunikatów Nr 24 i 25, bardzo pozytywnie ocenianych przez czytelników przede wszystkim za wysoki poziom merytoryczny artykułów. Niestety w dalszym ciągu niezadowalający jest stan naboru członków naszego Związku. Dotychczasowe metody zachęcenia oficerów i podoficerów łączności i informatyki do wstąpienia do ŚZPŻŁ okazują się być mało skuteczne. W planie na rok bieżący najważniejszym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie we wrześniu wspólnie z Radą Związku Walnego Zjazdu Delegatów. Zjazd szczególny, ponieważ Związek obchodzić będzie w tym roku 20 - lecie swojego istnienia. To dobra okazja do podsumowania działalności, dokonania zmian statutowych i programowych przystających do obecnej sytuacji. Już w marcu wspólnie z dowództwem 15 SBWD zorganizujemy kolejną konferencję pt. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Jak widać Związek nie tylko żyje historią i wspomnieniami.

Wydamy kolejne numery Komunikatu. Liczymy na zakończenie opracowania wydawnictwa dotyczącego historii jednostek łączności pod redakcją kolegi płk. Jana Kowalskiego. Ukoronowaniem działalności wydawniczej Związku w bieżącym roku będzie opracowanie i wydanie kroniki Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pod redakcją gen. bryg. Wojciecha Wojciechowskiego.

Szczegółowy Roczny Plan Działalności ZG ŚZPŻŁ na 2012r. w załączeniu.

Za ZG ŚZPŻŁ
płk w st. spocz. B. Tomaszewski