Noworoczne spotkanie opłatkowe
2011

W dniu 13 stycznia br. w Restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT w Warszawie odbyło się wspólne noworoczne spotkanie opłatkowe członków ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻWP Koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście - dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON Pan dr inż. Romuald Hoffman, szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Szt. Gen. WP Pan gen. bryg. Andrzej Kaczyński, zastępca komendanta Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej Pan kmdr mgr inż. Wiesław Magdziarz, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Pan płk dypl. Marek Stolarz i proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ks. kan. płk Zenon Surma. Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością: Pan gen. dyw. Stanisław Krysiński, członkowie honorowi ŚZPŻŁ - Panowie generałowie: Witold Cieślewski i Edmund Smakulski oraz członek zwyczajny Pan gen. bryg. Henryk Andracki i prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Kolega płk dypl. inż. Bogumił Tomaszewski. Ponadto atrakcyjność naszego spotkania wzbogaciła obecność, nadzwyczaj miłych i sympatycznych czterech Pań - żon naszych kolegów: Danuty Fajkowskiej, Danuty Kosobuckiej, Barbary Pomianowskiej i Ireny Pachowskiej.

W imieniu organizatorów spotkania, gości i uczestników, serdecznie powitał przewodniczący Rady ŚZPŻŁ Pan gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, po czym nastąpiła ceremonia łamania się opłatkiem. Ks. kan. płk Zenon Surma dokonał błogosławieństwa opłatka i po wspólnym odśpiewaniu kolędy "Wśród nocnej ciszy..." wszyscy zgromadzeni składali sobie wzajemne życzenia. Była to część spotkania skłaniająca do refleksji, dająca siłę i nadzieję na szczęśliwy rozpoczynający się kolejny rok w naszym życiu.

Następnie przystąpiono do biesiady przy suto zastawionym "szwedzkim stole" i wznoszeniu okolicznościowych toastów m. in. za pomyślność dla obecnych sympatycznych Pań, obecnych Gości i Seniora tegorocznego spotkania płk dypl. Ryszarda Piotrowskiego (najstarszego oficera wojsk łączności, promowanego na oficera w 1944 roku w Riazaniu).

W trakcie spotkania, Kol. Wojciech Wojciechowski poinformował obecnych, że uchwałą Rady ŚZPŻŁ, Panu gen. dyw. Stanisławowi Krysińskiemu, nadano tytuł honorowego członka Związku po czym, przy aplauzie zebranych, wręczył mu członkowską legitymację i odznakę Związku.

Spotkanie trwało parę godzin w nadzwyczaj miłej i serdecznej atmosferze.
Wszystkim gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)