Spotkanie Noworoczne
12.01.2010 Warszawa

W dniu 12 stycznia br. w kasynie Sił Powietrznych w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie członków ŚZPZŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻZ i OR WP koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście - przewodniczący Rady ŚZPŻŁ pan gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP pan gen. bryg. Andrzej Kaczyński oraz panowie: gen dyw. Stanisław Krysiński, gen bryg. Edmund Smakulski, gen. bryg. Witold Cieślewski i gen. bryg. Włodzimierz Nowak. W spotkaniu uczestniczył również najstarszy wiekiem członek ŚZPŻŁ, kawaler Orderu Francuskiej Legii Honorowej - 91-letni pan mjr Andrzej Siekierski senior, któremu zebrani na stojąco śpiewem życzyli staropolskie sto lat... a nawet więcej... Spotkanie upłynęło w nadzwyczaj miłej i serdecznej atmosferze

Informację o spotkaniu opracował Kolega Marian Jakubczak, zdjęcia nadesłał Kolega Wojciech Wojciechowski - serdecznie dziękujemy!


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)