Nasi partnerzy

15 lat Oddziału Sieradz
W dniu 19 października przypada 15. rocznica powstania Oddziału Sieradz.

Czytaj dalej

Zmiana ekspozycji
W ramach reorganizacji ekspozycji w Sali Tradycji nasza główna gablota wraz z kilkoma innymi została przeniesiona w chyba najbardziej reprezentacyjne a zarazem ogólnodostępne miejsce w Bloku Szkolnym. Stoi w holu na I piętrze pomiędzy symbolami CSŁiI a portretami byłych komendantów. Z boku przygląda się im patron CSŁiI gen. bryg. Heliodor Cepa.

Czytaj dalej

X WZD za nami
W dniach 24 - 25 września w Zegrzu odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponad 40. delegatów podsumowało IX kadencję oraz decydowało o przyszłości Związku.

Czytaj dalej

Wręczenie sztandaru RCI Warszawa
15 września na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki w Warszawie.

Czytaj dalej

Święto CSŁiI
13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane ze świętem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Jednym z punktów dzisiejszych obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepę.

Czytaj dalej

Nowe odznaki związkowe
Dotarły do nas długo oczekiwane odznaki związkowe. Z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zmienić producenta. Poszukiwania trwały dość długo bo nie każdy chciał się podjąć jej wykonania, a jeżeli już to za horrendalną dla nas cenę. Jak widać poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
5 sierpnia zebrało się Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Głównym tematem był stan przygotowań do X Walnego Zjazdu Delegatów. Prezes Zarządu Głównego poinformował o uzyskaniu zgody od Komendanta CSŁiI na organizację wydarzenia w oparciu o obiekty Centrum. Następnie omówiono stan przygotowań zarówno ze strony programowej jak i logistycznej. W dalszej części posiedzenia Kol. Mirosław Pakuła przedstawił stopień przygotowania do druku Komunikatu 38. Szkoda, że niektóre oddziały nie przesłały ani jednego artykułu. W końcowej części spotkania sekretarz Zarządu Głównego Kol. Emil Suska omówił postęp w konsultacjach z członkami Oddziału Białobrzegi co do ich przyszłości. Wydaje się, że ta "niekończąca się opowieść" niedługo się skończy.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza
Na przełomie lipca i sierpnia ujrzała światło dzienne najnowsza pozycja wydawnicza Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest nim II wydanie książki ppłk. Mieczysława Hucała "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Na 432 stronach opisano sprzęt jakim posługiwali i posługują się polscy łącznościowcy od początków polskiej państwowości aż do dnia dzisiejszego.

Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury
Na naszej stronie internetowej w zakładce "Publikacje - Inne" udostępniliśmy wersję elektroniczną I wydania książki "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą wydawniczą udostępnioną na naszej stronie.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
9 czerwca w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia jako pierwsze omawiane były zagadnienia związane z organizacją X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Poruszono tematy związane ze stroną merytoryczną jak również zabezpieczenie logistyczne. Członkowie Prezydium omówili i uzgodnili propozycje zmian w Statucie Związku jakie zostaną przedstawione delegatom podczas Zjazdu jako propozycje Prezydium. Podjęta została również decyzja o przedłużeniu terminu na napisanie artykułów do Komunikatu 38 do końca lipca. Ten termin jest już ostateczny. W dalszej części podjęto decyzje kadrowe w stosunku do tych członków Oddziału Białobrzegi którzy postanowili sami określić swój status i podjęli wiążące decyzje. W stosunku do pozostałych termin graniczny przesunięto na koniec czerwca. No koniec skarbnik Zarządu Głównego przedstawiła aktualny stan finansów Związku.

Czytaj dalej

Poszli w nasze ślady
Idąc w ślady Zarządu Głównego Oddział Zegrze również wprowadził statuetki jako formę wyróżnienia. Będą ją mogły otrzymać instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju Oddziału oraz utrwalania i upamiętniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki. W szczególnych przypadkach statuetki będą mogły także otrzymać osoby indywidualne.

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne od Szefa P-6
Na ręce prezesa Zarządu Głównego wpłynęły życzenia świąteczne dla członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego WP płk. Piotra Chodowca.

Czytaj dalej

10 lat oddziału Bydgoszcz
W dniu 9 marca przypada 10. rocznica powstania Oddziału Bydgoszcz.

W związku z Jubileuszem 10. lecia Oddziału Bydgoszcz w imieniu Zarządu Głównego wszystkim członkom oddziału składam najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności związkowej, realizacji zakładanych celów oraz satysfakcji z codziennej działalności.

Czytaj dalej

Statuetka ŚZPŻŁ
Statuetka Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności jest pozastatutową formą wyróżnienia. Statuetkę mogą otrzymać: instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz utrwalania i upamiętniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki, komórki organizacyjne Związku, a w szczególnych wypadkach osoby indywidualne.

Czytaj dalej

Czekając na normalność
Czekając na złagodzenie obostrzeń nie zasypujemy "gruszek w popiele". Liczymy, że prędzej czy później nastąpi złagodzenie ograniczeń i będzie możliwość organizowania imprez plenerowych oraz zgromadzeń. Dlatego też już teraz przygotowujemy się do tego momentu. Jednym z elementów jest przygotowanie nowych gadżetów, którymi będziemy sie dzielić podczas wydarzeń z naszym udziałem. Dziś prezentujemy nowy wzór kartki pocztowej oraz kubka związkowego.

Czytaj dalej

29. finał za nami
Po raz kolejny zagraliśmy w finale WOŚP. Po raz drugi zagrały dwa oddziały. Niestety ze względu na pandemię i ograniczenia z tym związane ograniczyliśmy się do aukcji internetowych. Nasze gadżety cieszyły się sporym zainteresowaniem. Chyba już tradycyjnie największym "wzięciem" cieszyły się zegrzyńskie miśki - łącznościowcy.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzenia
Kończy się okres świąteczno-noworoczny. W związku z tym w imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane życzenia.

Czytaj dalej

Żegnaj Przyjacielu
Z wielkim smutkiem informujemy, że w nocy z 15/16 grudnia zmarł nagle nasz wieloletni przyjaciel Janusz Seroka. Biznesmen, jeden z fundatorów sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, wielki sympatyk naszego Stowarzyszenia. Wyróżniony medalem "Za zasługi dla oddziału Zegrze".

Mieliśmy tyle wspólnych planów na przyszłość. Żegnaj Janku ...

Cześć Jego pamięci !

Czytaj dalej

Sala Tradycji RCI Warszawa
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia Sali Tradycji Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. RCI kultywuje m.in. tradycje Centralnego Węzła Łączności MON oraz 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Czytaj dalej

Komunikat nr 37
37 numer Komunikatu ŚZPŻŁ ujrzał światło dzienne.

Najnowszy numer otwiera artykuł prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ podsumowujący mijający rok w działalności Zarządu Głównego. Tradycyjnie, w dalszej części Komunikatu prezesi przedstawiają działalność poszczególnych oddziałów za ostatni okres.

Czytaj dalej

Pamiętali o Nas
Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki na ręce prezesa Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysława Hucała wpłynęły życzenia od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca oraz Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Roberta Kasperczuka. Adresatem życzeń są członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Sala Tradycji 11 bdow
Zapraszamy do obejrzenia migawek z Sali Tradycji 11 batalionu dowodzenia w Żaganiu. Okazją do jej odwiedzenia było spotkanie z dowódcą batalionu ppłk. Ireneuszem Miką.

Czytaj dalej

Z wizytą w Żaganiu
W piątek 25 września w Żaganiu odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z dowódcą 11 batalionu dowodzenia ppłk. Ireneuszem Miką.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
23 września odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia poruszony został m.in. temat organizacji X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Zapadły decyzje kadrowe oraz Zarząd rozpatrzył wnioski oddziałów dotyczące wyróżnień. W dalszej części prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał poinformował o efektach spotkania w Białobrzegach dotyczącego tamtejszego oddziału oraz o przebiegu obchodów Jubileuszu 25. lecia Oddziału Śrem.

Czytaj dalej

Jubileuszowe obchody w Śremie
16 września Śremski Oddział ŚZPŻŁ obchodził Jubileusz 25. lecia działalności. Obchody swoją obecnością zaszczycili burmistrz Śremu Adam Lewandowski, dowódca 6 batalionu dowodzenia SP ppłk Daniel Dąbek oraz prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Czytaj dalej

Cześć Jego Pamięci !
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 września odszedł na wieczną wartę nasz sympatyk oraz jeden z fundatorów sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk dr inż. Henryk Kruszyński.

Czytaj dalej

5 lat oddziału Białystok
W tym roku oprócz 25. lecia Oddziału Śrem przypada również 5. rocznica powstania Oddziału Białystok, który jest jednym z najmłodszych oddziałów.

Czytaj dalej

Uroczystości rocznicowe w Białobrzegach
Na zaproszenie dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ 13 sierpnia delegacja Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w składzie: prezes ZG ŚZPŻŁ Mieczysław Hucał, wiceprezes ZG Mirosław Pakuła oraz członek Zarządu O/Zegrze Lesław Kurdziel wzięła udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 100. lecia Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Białobrzegach.

Czytaj dalej

Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką
W dniu 11 sierpnia Muzeum Okręgowe wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu zorganizowało spotkanie poświęcone 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej - "Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką". Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów rocznicowych, odbyło się w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem CSŁiI
W dniu 15 lipca odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Robertem Kasperczukiem. W spotkaniu wziął również udział wiceprezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mirosław Pakuła.

Czytaj dalej

Pożegnanie Komendanta
W dniu 30 czerwca płk dr Ireneusz Fura zakończył służbę wojskową na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Przez osiem lat kierowania Centrum spotkaliśmy się ze strony płk. Fury z wieloma dowodami sympatii i wsparcia działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W tym tak ważnym dniu prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał w imieniu wszystkich członków Związku podziękował płk. Ireneuszowi Furze za owocną współpracę i wręczył okolicznościowe życzenia oraz pamiątkową statuetkę.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
25 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Jest to formalne usankcjonowanie wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami.

Czytaj dalej

Spotkanie z Szefem P-6 SG WP
3 czerwca w siedzibie Zarządu Kierowania i Dowodzenia P - 6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała z Szefem Zarządu płk. Piotrem Chodowcem. Prezes przedstawił cele i zadania Związku, jego strukturę oraz omówił działalność bieżącą. Poruszone zostały bolączki jakie trapią nasze Stowarzyszenie oraz perspektywy rozwoju. Płk Chodowiec przedstawił zadania stojące przed Zarządem. Poruszony został również temat reaktywacji organizacji Konferencji Łączności, których Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności byłby nadal współorganizatorem. O ile uda się zrealizować plany to były by to dwie konferencje w roku: na wiosnę w Sieradzu i jesienią w Zegrzu. Najbliższa była by w październiku w Zegrzu.

Czytaj dalej

Porozumienie zaktualizowane
W dniu 20 maja 2020 roku zakończyła się (korespondencyjna ze względu na odległość) procedura podpisania aneksu do porozumienia o współpracy pomiędzy 6 batalionem dowodzenia Sił Powietrznych a Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności. Aneks został podpisany ze względu na potrzebę dostosowania treści porozumienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Porozumienie podpisali dowódca batalionu ppłk Daniel Dąbek oraz prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał. Oczywiście nadal naturalnym beneficjentem i realizatorem porozumienia będzie Oddział Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Wesprzyj zbiórkę - kup cegiełkę
Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pozyskania środków na ufundowanie sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie poprzez wykupienie cegiełki.

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa jest jednostką wojskową podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, przeznaczoną do zapewnienia resortowi obrony narodowej wsparcia teleinformatycznego dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym, we współdziałaniu z mobilnymi komponentami łączności SZ RP oraz z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Czytaj dalej

Zegrzyńska Sala Tradycji
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Dokumentacja fotograficzna prezentuje stan z kwietnia 2020 roku.

Czytaj dalej

25 lat oddziału Śrem
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Oddziału Śrem wszystkim członkom oddziału najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności związkowej, realizacji zakładanych celów oraz satysfakcji z codziennej działalności.

Czytaj dalej

Zaproszenie przyjęte
2 marca 2020 r. w Sali Tradycji RCI Warszawa odbyło uroczyste wręczenie zaproszeń Członkom Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Komendant RCI płk Marek Jurecki wręczył zaproszenia jednocześnie dziękując za ich przyjęcie i chęć pomocy w pozyskaniu sztandaru. Wśród zaproszonych jest prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał. Po uroczystości odbyło się pierwsze robocze posiedzenie komitetu.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
2 marca 2020 roku w trakcie spotkania w Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności i Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie. Porozumienie podpisali prezes ZG ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał i komendant RCI Warszawa płk Marek Jurecki. Liczymy na owocną współpracę i realizację wspólnych zamierzeń.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
W dniu 15 stycznia 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia zatwierdzony został Roczny Plan Działalności ŚZPŻŁ na rok 2020, omówiono stan opłacania składek członkowskich. Ponadto m.in. rozpatrzono wnioski Zarządu Oddziału Śrem o wyróżnienia oraz zaakceptowano decyzję Prezydium Zarządu Głównego o powołaniu oddziału Koszalin.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza ŚZPŻŁ
Ukazała się kolejna pozycja wydawnicza poświęcona łączności wojskowej napisana przez członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Wydana przez Oddział Warszawa książka "70 lat z historii i dorobku Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego" przedstawia rozwój systemów łączności wojskowej w latach 1945 - 2015, zawiera również dotychczas niepublikowane elementy historii Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Grały dwa oddziały
Za nami 28 finał WOŚP. Po raz pierwszy obok oddziału Zegrze "grał" oddział Śrem, który udowodnił że nie wiek członków oddziału a chęci do działania generują efekt końcowy. Oba oddziały "grały" w miarę swoich możliwości na szczytny cel - zdrowie najmłodszych obywateli. Zachęcamy innych do nabrania "wiatru w żagle".

Czytaj dalej

Starsze wydarzenia możecie Państwo znaleźć w dziale ArchiwumDesign :: Karol Grajczyk