Nasi partnerzy

Nowe pozycje książkowe w naszej biblioteczce
Zgodnie z obietnicą powiększa się zbiór publikacji w naszej elektronicznej biblioteczce. Zapraszamy do zakładki "Publikacje" celem zapoznania się z aktualnościami. Obecnie prezentujemy trzy nowe pozycje jakie pojawiły się w naszych zbiorach.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzenia
Kończy się okres świąteczno-noworoczny 2021/2022. W związku z tym w imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane życzenia.

Czytaj dalej

Drugie posiedzenie Zarządu Głównego
16 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji. Zarząd Główny m.in. powołał Komisję ds. zmian w Statucie oraz zatwierdził Plan Działalności Związku na rok 2022. Podjęto też decyzję personalną dotyczącą Kolegi z Listy Krajowej.

Czytaj dalej

Komunikat nr 38
Właśnie ujrzał światło dzienne 38 numer Komunikatu ŚZPŻŁ.

Najważniejszym materiałem Komunikatu nr 38 jest oczywiście ten dotyczący X Walnego Zjazdu Delegatów naszego Związku, który odbył się w Zegrzu w dniach 24-25 września 2021 r. Przy okazji tego wydarzenia prezes Zarządu Głównego kol. Mieczysław Hucał przedstawił w artykule historię poprzednich zjazdów. Dział "Z działalności Związku" zawiera tradycyjnie informacje z oddziałów. Wśród nich znajduje się relacja z obchodów 25-lecia Oddziału Śrem.

Czytaj dalej

Eksponaty dla Sieradza
Prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał przekazał do Muzeum Okręgowego w Sieradzu kolejne trzy eksponaty związane z łącznością wojskową. Przedmioty te zasilą stałą wystawę "Z techniką łączności przez dziesięciolecia", która znajduje się w sieradzkim muzeum. Wystawą opiekuje się Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jego członkowie występują też w roli przewodników po wystawie.

Czytaj dalej

I posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji
18 listopada odbyło się pierwsze w X kadencji posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia Zarząd upoważnił Prezydium do podejmowania decyzji zgodnie z §37 Statutu ŚZPŻŁ.

Czytaj dalej

Enigma - zagadka rozwiązana
9 listopada w Galerii Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie została otwarta wystawa "Enigma - zagadka rozwiązana". Wystawę przygotowało Muzeum Historii Polski. Poświęcona jest polskiej kryptografii. Potrwa do 28 listopada.

Czytaj dalej

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w X kadencji
27 października odbyło się pierwsze w X kadencji władz Związku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Na wstępie prezes podziękował członkom Prezydium za zaangażowanie w przygotowanie Zjazdu, w szczególności Kol. Emilowi Susce, który cały ciężar przygotowania logistycznego wziął na siebie.

Czytaj dalej

Wyróżnienie dla sieradzkiego muzeum
22 października w sieradzkim Muzeum Okręgowym odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia dla muzeum. Prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał wręczył dyrektorowi muzeum Panu Piotrowi Gutbierowi statuetkę ŚZPŻŁ jako wyraz uznania dla działalności muzeum na rzecz zachowania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Święto 15 ŚBWD
22 października na placu apelowym 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyły się uroczystości z okazji święta Brygady oraz 86. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz. W trakcie uroczystości wręczono tej zasłużonej jednostce łączności Chorągiew Wojska Polskiego.

Czytaj dalej

Zegrzyńska Konferencja Łączności
W dniach 19 - 20 października w Zegrzu Południowym odbyła się Konferencja Łączności z cyklu Wojsko - Nauka - Przemysł pod tytułem "Jaka łączność ?". Była to niejako kontynuacja obchodzonego dzień wcześniej święta WŁiI. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Związek reprezentował prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Centralne obchody Święta WŁiI
18 października w "kolebce łącznościowców" odbyły się centralne obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Czytaj dalej

15 lat Oddziału Sieradz
W dniu 19 października przypada 15. rocznica powstania Oddziału Sieradz.

Czytaj dalej

Zmiana ekspozycji
W ramach reorganizacji ekspozycji w Sali Tradycji nasza główna gablota wraz z kilkoma innymi została przeniesiona w chyba najbardziej reprezentacyjne a zarazem ogólnodostępne miejsce w Bloku Szkolnym. Stoi w holu na I piętrze pomiędzy symbolami CSŁiI a portretami byłych komendantów. Z boku przygląda się im patron CSŁiI gen. bryg. Heliodor Cepa.

Czytaj dalej

X WZD za nami
W dniach 24 - 25 września w Zegrzu odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponad 40. delegatów podsumowało IX kadencję oraz decydowało o przyszłości Związku.

Czytaj dalej

Wręczenie sztandaru RCI Warszawa
15 września na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki w Warszawie.

Czytaj dalej

Święto CSŁiI
13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane ze świętem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Jednym z punktów dzisiejszych obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepę.

Czytaj dalej

Nowe odznaki związkowe
Dotarły do nas długo oczekiwane odznaki związkowe. Z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zmienić producenta. Poszukiwania trwały dość długo bo nie każdy chciał się podjąć jej wykonania, a jeżeli już to za horrendalną dla nas cenę. Jak widać poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
5 sierpnia zebrało się Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Głównym tematem był stan przygotowań do X Walnego Zjazdu Delegatów. Prezes Zarządu Głównego poinformował o uzyskaniu zgody od Komendanta CSŁiI na organizację wydarzenia w oparciu o obiekty Centrum. Następnie omówiono stan przygotowań zarówno ze strony programowej jak i logistycznej. W dalszej części posiedzenia Kol. Mirosław Pakuła przedstawił stopień przygotowania do druku Komunikatu 38. Szkoda, że niektóre oddziały nie przesłały ani jednego artykułu. W końcowej części spotkania sekretarz Zarządu Głównego Kol. Emil Suska omówił postęp w konsultacjach z członkami Oddziału Białobrzegi co do ich przyszłości. Wydaje się, że ta "niekończąca się opowieść" niedługo się skończy.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza
Na przełomie lipca i sierpnia ujrzała światło dzienne najnowsza pozycja wydawnicza Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest nim II wydanie książki ppłk. Mieczysława Hucała "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Na 432 stronach opisano sprzęt jakim posługiwali i posługują się polscy łącznościowcy od początków polskiej państwowości aż do dnia dzisiejszego.

Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury
Na naszej stronie internetowej w zakładce "Publikacje - Inne" udostępniliśmy wersję elektroniczną I wydania książki "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą wydawniczą udostępnioną na naszej stronie.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
9 czerwca w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia jako pierwsze omawiane były zagadnienia związane z organizacją X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Poruszono tematy związane ze stroną merytoryczną jak również zabezpieczenie logistyczne. Członkowie Prezydium omówili i uzgodnili propozycje zmian w Statucie Związku jakie zostaną przedstawione delegatom podczas Zjazdu jako propozycje Prezydium. Podjęta została również decyzja o przedłużeniu terminu na napisanie artykułów do Komunikatu 38 do końca lipca. Ten termin jest już ostateczny. W dalszej części podjęto decyzje kadrowe w stosunku do tych członków Oddziału Białobrzegi którzy postanowili sami określić swój status i podjęli wiążące decyzje. W stosunku do pozostałych termin graniczny przesunięto na koniec czerwca. No koniec skarbnik Zarządu Głównego przedstawiła aktualny stan finansów Związku.

Czytaj dalej

Poszli w nasze ślady
Idąc w ślady Zarządu Głównego Oddział Zegrze również wprowadził statuetki jako formę wyróżnienia. Będą ją mogły otrzymać instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju Oddziału oraz utrwalania i upamiętniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki. W szczególnych przypadkach statuetki będą mogły także otrzymać osoby indywidualne.

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne od Szefa P-6
Na ręce prezesa Zarządu Głównego wpłynęły życzenia świąteczne dla członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego WP płk. Piotra Chodowca.

Czytaj dalej

10 lat oddziału Bydgoszcz
W dniu 9 marca przypada 10. rocznica powstania Oddziału Bydgoszcz.

W związku z Jubileuszem 10. lecia Oddziału Bydgoszcz w imieniu Zarządu Głównego wszystkim członkom oddziału składam najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności związkowej, realizacji zakładanych celów oraz satysfakcji z codziennej działalności.

Czytaj dalej

Statuetka ŚZPŻŁ
Statuetka Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności jest pozastatutową formą wyróżnienia. Statuetkę mogą otrzymać: instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz utrwalania i upamiętniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki, komórki organizacyjne Związku, a w szczególnych wypadkach osoby indywidualne.

Czytaj dalej

Czekając na normalność
Czekając na złagodzenie obostrzeń nie zasypujemy "gruszek w popiele". Liczymy, że prędzej czy później nastąpi złagodzenie ograniczeń i będzie możliwość organizowania imprez plenerowych oraz zgromadzeń. Dlatego też już teraz przygotowujemy się do tego momentu. Jednym z elementów jest przygotowanie nowych gadżetów, którymi będziemy sie dzielić podczas wydarzeń z naszym udziałem. Dziś prezentujemy nowy wzór kartki pocztowej oraz kubka związkowego.

Czytaj dalej

29. finał za nami
Po raz kolejny zagraliśmy w finale WOŚP. Po raz drugi zagrały dwa oddziały. Niestety ze względu na pandemię i ograniczenia z tym związane ograniczyliśmy się do aukcji internetowych. Nasze gadżety cieszyły się sporym zainteresowaniem. Chyba już tradycyjnie największym "wzięciem" cieszyły się zegrzyńskie miśki - łącznościowcy.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzenia
Kończy się okres świąteczno-noworoczny. W związku z tym w imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane życzenia.

Czytaj dalej

Starsze wydarzenia możecie Państwo znaleźć w dziale ArchiwumDesign :: Karol Grajczyk