:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Koncepcja powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności narodziła się w roku 1992. 12 sierpnia 1992 u szefa Wojsk Łączności gen. Henryka Andrackiego powołano "Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności".

W tym czasie w Londynie działał Związek Łącznościowców skupiający weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W kraju od 1967 roku funkcjonował Klub Kombatantów Wojsk Łączności założony przez gen. bryg. Heliodora Cepę, naczelnego dowódcę Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1939 roku, a podczas drugiej wojny światowej szefa łączności Sztabu Naczelnego wodza w Paryżu i Londynie. Obecnie imię generała nosi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Trzecim stowarzyszeniem gromadzącym weteranów łączności był utworzony w 1974 roku Klub Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk Łączności.

8 lutego 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W dniach 26 - 27 sierpnia 1993 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu odbył się pierwszy WALNY ZJAZD ZWIĄZKU, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców z kraju i z zagranicy. Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt statutu, który określał cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności.

Idea powołania oddziału Związku przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu istniała od dawna tylko nie "potrafiła" się urzeczywistnić. Przez długi czas jedynym członkiem ŚZPŻŁ w Zegrzu był ppłk Mirosław Pakuła, który w latach 2009 - 2012 pełnił funkcję wiceprezesa Związku. W końcu plany przeszły w fazę realizacji. Z inicjatywy ppłk. Mirosława Pakuły i ppłk. Mieczysława Hucała rozpoczęto intensywne przygotowania do zebrania założycielskiego Oddziału Zegrze oraz poszukiwanie osób chętnych współuczestniczyć w jego działaniach .

4 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału. W momencie powoływania Oddziału już 23 osoby z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki były członkami Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zebraniu podjęto decyzję o utworzeniu ODDZIAŁU ZEGRZE. W jednej chwili staliśmy się najmłodszym jeśli chodzi o wiek członków ale zarazem jednym z największych oddziałów Związku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku w osobach Prezesa Związku gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz Honorowego Prezesa Związku płk. Stanisława Markowskiego. Pierwszym prezesem Oddziału Zegrze został wybrany ppłk Mieczysław HUCAŁ.

W dniu 06.12.2012 Zarząd Główny Związku podjął uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu.


Design i administracja: Karol Grajczyk