Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Serdecznie witam na stronie internetowej Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i jednocześnie zapraszam do zapoznania się z jej zawartością.

W zakładce "Aktualności" są umieszczone wszystkie informacje związane z bieżącą działalnością Oddziału, tym co się dzieje u nas i w czym aktualnie uczestniczymy.

"Rys historyczny" w ekspresowym skrócie przedstawia genezę powstania ŚZPŻŁ oraz okoliczności założenia naszego Oddziału.

"Kontakt" podaje wszelkie dane umożliwiające identyfikację Związku oraz dane kontaktowe do Oddziału Zegrze łącznie z linkiem do profilu na Facebooku.

W dziale "Współczesna łączność wojskowa" będziemy chcieli zaprezentować wszystko to co obecnie jest najnowocześniejsze, materiały będą aktualizowane na bieżąco w miarę pojawiania się nowego sprzętu na wyposażeniu pododdziałów Wojsk Łączności i Informatyki.

Zakładka "Ocalić od zapomnienia" poświęcona jest temu co minęło, czyli obejmuje sprzęt łączności, który przeszedł już do historii. Ze względu na dużą ilość sprzętu, która występował na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, materiał gromadzony tutaj będzie pojawiał się w miarę pozyskiwania przez nas informacji temu poświęconych. Na pewno będzie to interesujący dział zarówno dla pokolenia starszych jak i młodszych łącznościowców. Jedni wrócą wspomnieniami do lat młodości a inni z zainteresowaniem poznają sprzęt, na którym kiedyś się pracowało. Niestety czasami opisy sprzętu łączności (zwłaszcza historycznego) będą bardzo ogólnikowe lub będą zawierały tylko dokumentację fotograficzną. Wynika to z faktu, że dostęp do materiałów źródłowych dotyczących niektórych jednostek sprzętu jest bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy, m.in. ze względu na upływający czas. Być może w przyszłości uda nam się te luki uzupełnić.

Wchodząc do "Wirtualnego muzeum" będziemy mogli nie odchodząc od monitora zapoznać się ze zbiorami muzeum Wojsk Łączności i Informatyki przy CSŁiI. Posługując się myszką zobaczymy wszystkie zgromadzone i udostępnione dla "oka" eksponaty. Szczególnie interesujące może to być dla osób, które z różnych względów nie mogą osobiście odwiedzić Zegrza.

Podobnie wchodząc do "Wirtualnej Sali Tradycji CSŁiI" będziemy mogli tylko przy wykorzystaniu komputera być duchem i oczyma w tym szczególnym miejscu.

W zakładce "Nasze publikacje" można zapoznać się z artykułami członków Oddziału Zegrze zamieszczonymi w Komunikatach ŚZPŻŁ oraz Informatorach Okolicznościowych CSŁiI. Nie każdy ma dostęp do tych wydawnictw a w ten sposób będzie mógł się zapoznać z interesującymi materiałami związanymi z różnymi aspektami dotyczącymi tematyki "łącznościowej" i nie tylko ...

W zakładce "Nasze filmy" można obejrzeć filmy związane z Oddziałem Zegrze, poczynając od filmu o powstaniu Oddziału, poprzez filmy prezentujące działalność bieżącą. Mamy nadzieję, że wraz z upływem czasu baza filmowa będzie się rozrastać. Być może będą tutaj umieszczane też filmy związane nie tylko z naszym oddziałem ale z całym ŚZPŻŁ, które powstaną przy Naszym udziale, bądź zostaną udostępnione przez inne osoby, oddziały itp.

Dział "Dokumenty" pozwala na zapoznanie się ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz "pobrać" i wypełnić deklarację członkowską, co umożliwi wstąpienie do naszego grona.

Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, pomysły, napisz do nas: szpzl.zegrze@gmail.com

Na zakończenie pragnę nadmienić, że nasza strona funkcjonuje od niedawna i jest w ciągłej rozbudowie. W związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, nasze materiały są i będą zamieszczane sukcesywnie w miarę ich pozyskiwania i opracowywania. Ponadto wszystko to wymaga poświęcenia dużej ilości czasu pozasłużbowego, którego nigdy nie ma w nadmiarze .

Życzę przyjemnej lektury.


Prezes Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ  
Mieczysław Hucał  Design i administracja: Karol Grajczyk