Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Wóz dowodzenia SKOT R-3Z przeznaczony był do zapewnienia łączności dla potrzeb dowódców i szefów sztabów pułków i dywizji ogólnowojskowych. Wyposażenie pozwalało na wykorzystanie go w roli węzła łączności zapewniającego łączność jawną i utajnioną. Jego zasadniczym wyposażeniem były trzy radiostacje / R-130M oraz dwie R-111/, półkomplet radiolinii R-405 oraz radiotelefony K-1 i K-2. Umożliwiało to uzyskanie zasięgów łączności na odległość 100km w ruchu i na postoju w zakresie KF oraz 20km w ruchu i 60km na postoju w zakresie UKF.

Design i administracja: Karol Grajczyk