Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Wóz dowodzenia SKOT R-3M przeznaczony był do zapewnienia łączności dla potrzeb dowódców i szefów sztabów pułków i dywizji ogólnowojskowych. Wyposażenie pozwalało na wykorzystanie go w roli węzła łączności zapewniającego łączność jawną i utajnioną. Jego zasadniczym wyposażeniem były cztery radiostacje / R-130M, dwie R-123Z oraz R-111/, półkomplet radiolinii R-405 oraz radiotelefon K-1. Umożliwiało to uzyskanie zasięgów łączności na odległość 350km w ruchu i na postoju w zakresie KF oraz 25km w ruchu i 80km na postoju w zakresie UKF. Radiolinia wykorzystywana była do sterowania pracą radiostacji średniej mocy poprzez panel dyspozycyjny zdalnego sterowania PDZS-3. Wóz posiadał też urządzenia łączności specjalnej T-219M.

Design i administracja: Karol Grajczyk